נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 34.9
שער פתיחה 34.9 0
שער ממוצע 55.4 58.74
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.33
מחזור ע.נ. 3473
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 2400
שווי שוק 13.9
הון רשום למסחר 23962655
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
50 43.27 58 66.19
47.1 34.96 59.9 71.63
37.4 7.16 60 71.92
37.3 6.88 83 137.82
37 6.02 89 155.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1.34 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.34 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.85
הון עצמי 1.22 רווח לפני מס -0.85
התחייבות שוטפות 0.12 רווח נקי -0.85
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 58 66.19 3473 2.01
16:23 58 66.19 0 0
10:48 58 66.19 404 0.23
10:30 59 69.05 404 0.24
10:15 59.9 71.63 404 0.24
10:15 60 71.92 404 0.24
10:14 34.9 0 404 0.14
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרם יצחק 4.9 0.68
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 58 66.19 2
22/06/2017 34.9 16.33 3
21/06/2017 30 0 0
20/06/2017 30 0 0
19/06/2017 30 0 0
18/06/2017 30 -29.74 3
15/06/2017 42.7 -28.83 12
14/06/2017 60 0 0
13/06/2017 60 0 0
12/06/2017 60 -16.67 8
11/06/2017 72 0 0
08/06/2017 72 -6.49 9
07/06/2017 77 -3.75 6
06/06/2017 80 -2.44 6
05/06/2017 82 0 0
04/06/2017 82 0 2
01/06/2017 82 0 0
29/05/2017 82 0 0
28/05/2017 82 0 0