נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 82
שער פתיחה 82 0
שער ממוצע 82 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2200
שווי שוק 19.65
הון רשום למסחר 23962655
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
74.5 -9.15 80 -2.44
74 -9.76 81 -1.22
72.2 -11.95 81.8 -0.24
70 -14.63 82 0
69 -15.85 92 12.2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 90.75 תשואה על ההון העצמי -69.98
מכפיל הון 16.16 תשואה על הנכסים -63.51
מכפיל רווח נקי -23.09 יחס שוטף 10.81
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1.34 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.34 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.85
הון עצמי 1.22 רווח לפני מס -0.85
התחייבות שוטפות 0.12 רווח נקי -0.85
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.04
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 82 0
10:14 82 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שרם יצחק 4.9 0.96
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 82 0 0
24/05/2017 82 0 0
23/05/2017 82 0 10
22/05/2017 82 -0.12 12
21/05/2017 82.1 0 20
18/05/2017 82.1 0 0
17/05/2017 82.1 0 18
16/05/2017 82.1 1.61 34
15/05/2017 80.8 -10.12 39
14/05/2017 89.9 0 0
11/05/2017 89.9 0 0
10/05/2017 89.9 0 0
09/05/2017 89.9 0 0
08/05/2017 89.9 0 0
07/05/2017 89.9 0 0
04/05/2017 89.9 0 0
03/05/2017 89.9 0.67 6
30/04/2017 89.3 0.34 16
27/04/2017 89 22.42 50