נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 237.7
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2963.18
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 870
שווי שוק 512.74
הון רשום למסחר 215709748
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 439.33 הכנסות 828.17
נכסים שוטפים 395.19 רווח גולמי 127.34
נכסים בלתי שוטפים 44.15 רווח תפעולי 76.61
הון עצמי 153.74 רווח לפני מס 49.94
התחייבות שוטפות 159.78 רווח נקי 38.21
התחייבויות בלתי שוטפות 125.82 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לפידות ח.נפט 45.85 235.11
כלל ביטוח-משתתפ 3.62 18.55
כלל החז ביטוח 1.46 7.49
כלל ביטוח-ק.גמל 0.23 1.18
פרי משה 0.16 0.81
אפסילון ק.נאמ 0.12 0.6
וובר אריה 0.07 0.35
לוקסנבורג שחר 0.06 0.33
אמירי שוהם 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 237.7 -0.29 190
18/02/2018 238.4 0.04 374
15/02/2018 238.3 0.21 579
14/02/2018 237.8 1.06 536
13/02/2018 235.3 0.56 769
12/02/2018 234 1.12 812
11/02/2018 231.4 -0.04 889
08/02/2018 231.5 0.78 701
07/02/2018 229.7 4.89 663
06/02/2018 219 -1.04 1057
05/02/2018 221.3 -1.56 1309
04/02/2018 224.8 -0.97 688
01/02/2018 227 -1.13 1728
31/01/2018 229.6 -0.56 216
30/01/2018 230.9 0.43 916
29/01/2018 229.9 -2.21 1378
28/01/2018 235.1 0.86 660
25/01/2018 233.1 1.44 539
24/01/2018 229.8 1.91 1186
23/01/2018 225.5 5.62 3591
22/01/2018 213.5 0.99 736
21/01/2018 211.4 -1.35 1243