נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 209
שער פתיחה 209 0
שער ממוצע 209 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 990
שווי שוק 41.4
הון רשום למסחר 19807202
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
203 -2.87 209 0
202 -3.35 209.9 0.43
196 -6.22 215 2.87
195 -6.7 229 9.57
188.1 -10 249 19.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 44.42 תשואה על ההון העצמי 19.35
מכפיל הון 1.52 תשואה על הנכסים 8.59
מכפיל רווח נקי 7.85 יחס שוטף 1.35
מכפיל מכירות 0.54 שיעור רווח נקי 6.88
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 61.34 הכנסות 76.58
נכסים שוטפים 38.88 רווח גולמי 25.99
נכסים בלתי שוטפים 22.46 רווח תפעולי 5.47
הון עצמי 27.25 רווח לפני מס 5
התחייבות שוטפות 28.8 רווח נקי 5.27
התחייבויות בלתי שוטפות 5.3 רווח למניה 0.27
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 209 0
10:14 209 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מילנר אלכס 29.1 12.05
הר עוז גלעד 29.11 12.05
ילין ק.נאמ 9.44 3.91
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 209 0 0
24/05/2017 209 0 0
23/05/2017 209 0 2
22/05/2017 209 3.93 2
21/05/2017 201.1 -2.38 22
18/05/2017 206 0 0
17/05/2017 206 0 9
16/05/2017 206 0 0
15/05/2017 206 0 0
14/05/2017 206 0.83 21
11/05/2017 204.3 1.19 1
10/05/2017 201.9 0 0
09/05/2017 201.9 0 0
08/05/2017 201.9 0 0
07/05/2017 201.9 0 0
04/05/2017 201.9 0 0
03/05/2017 201.9 0 0
30/04/2017 201.9 0 0
27/04/2017 201.9 0 0