נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1809
שער פתיחה
שער ממוצע 1809.33 0.02
פער ארביטראז' 1.06
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6620.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 270
שווי שוק 3065.41
הון רשום למסחר 169453076
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1881 3.98 1775 -1.88
1809 0 1809 0
1807 -0.11 1810 0.06
1798 -0.61 1828 1.05
1796 -0.72 1832 1.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5121.12 הכנסות 802.67
נכסים שוטפים 2393.49 רווח גולמי 148.91
נכסים בלתי שוטפים 2727.63 רווח תפעולי 87.17
הון עצמי 1165.87 רווח לפני מס 65.38
התחייבות שוטפות 1532.7 רווח נקי 50.85
התחייבויות בלתי שוטפות 2422.54 רווח למניה 0.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ב. ישראל 29.43 896.53
הפניקס-משתתפות 5.31 161.82
פסגות ק.גמל 4.47 136.14
מנורה ק.גמל 3.85 117.44
דש איפקס ק.גמל 2.95 89.86
פסגות נ.תיקים 2.42 73.85
פסגות ק.נאמ 1.42 43.22
מיטב דש ת.סל 1.14 34.66
אקסלנס ת.סל 1.12 34.13
פסגות תעודות סל 1.04 31.73
מנורה מבטחים 0.97 29.62
אקסלנס ק.גמל 0.71 21.48
דש איפקס ק.נאמ 0.65 19.79
הפניקס 0.43 13.18
אקסלנס ק.נאמ 0.16 4.94
פסגות ביטוח 0.02 0.58
הפניקס ק.גמל 0.01 0.38
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 1809 1.01 6056
24/07/2017 1791 -0.72 5570
23/07/2017 1804 0.45 1498
20/07/2017 1796 -0.28 5811
19/07/2017 1801 -2.17 5285
18/07/2017 1841 0.33 2369
17/07/2017 1835 -0.7 3579
16/07/2017 1848 0.05 2361
13/07/2017 1847 1.88 9717
12/07/2017 1813 2.14 9200
11/07/2017 1775 -1.5 5238
10/07/2017 1802 0 3543
09/07/2017 1802 0.9 1117
06/07/2017 1786 -0.33 6656
05/07/2017 1792 0 3591
04/07/2017 1792 -0.5 7253
03/07/2017 1801 -0.44 4790
02/07/2017 1809 -2.37 3650
29/06/2017 1853 1.59 13418
28/06/2017 1824 -0.05 6419
27/06/2017 1825 -1.83 7098