נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 360.1
שער פתיחה 360.1 0
שער ממוצע 360.1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 7.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 570
שווי שוק 67.63
הון רשום למסחר 18781011
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
360.1 0 365.5 1.5
351.1 -2.5 367.3 2
347.1 -3.61 368.6 2.36
345.7 -4 369.1 2.5
343.9 -4.5 370 2.75
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 31.6 תשואה על ההון העצמי 11.01
מכפיל הון 1.09 תשואה על הנכסים 3.48
מכפיל רווח נקי 9.88 יחס שוטף 1.23
מכפיל מכירות 0.21 שיעור רווח נקי 2.17
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 196.79 הכנסות 88.17
נכסים שוטפים 156.88 רווח גולמי 44.13
נכסים בלתי שוטפים 39.9 רווח תפעולי 4.84
הון עצמי 62.18 רווח לפני מס 2.96
התחייבות שוטפות 127.63 רווח נקי 2.2
התחייבויות בלתי שוטפות 6.98 רווח למניה 0.12
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 360.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 77.51 52.42
דש איפקס ק.גמל 11.14 7.53
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 360.1 0 0
25/05/2017 360.1 0 0
24/05/2017 360.1 -2.68 10
23/05/2017 370 0 0
22/05/2017 370 0 0
21/05/2017 370 0 0
18/05/2017 370 0 0
17/05/2017 370 0.41 2
16/05/2017 368.5 1.82 3
15/05/2017 361.9 2.55 8
14/05/2017 352.9 0 0
11/05/2017 352.9 -1.64 5
10/05/2017 358.8 0 0
09/05/2017 358.8 -0.14 5
08/05/2017 359.3 0 0
07/05/2017 359.3 3.07 12
04/05/2017 348.6 0 0
03/05/2017 348.6 0 0
30/04/2017 348.6 0 0