נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2786
שער פתיחה 2814 1.01
שער ממוצע 2786.77 0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 72.94
מחזור ע.נ. 1531
מספר עסקאות 16
תנועה מינימלית 76
שווי שוק 383
הון רשום למסחר 13752312
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2776 -0.36 2782 -0.14
2753 -1.18 2792 0.22
2750 -1.29 2814 1.01
2730 -2.01 2815 1.04
2691 -3.41 3000 7.68
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 44.04 תשואה על ההון העצמי -17.71
מכפיל הון 3.99 תשואה על הנכסים -7.8
מכפיל רווח נקי -22.52 יחס שוטף 2.32
מכפיל מכירות 2.57 שיעור רווח נקי -11.42
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 218.08 הכנסות 148.99
נכסים שוטפים 106.07 רווח גולמי 31.95
נכסים בלתי שוטפים 112.01 רווח תפעולי -11.78
הון עצמי 96.04 רווח לפני מס -17.26
התחייבות שוטפות 45.7 רווח נקי -17.01
התחייבויות בלתי שוטפות 76.33 רווח למניה -1.38
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 2789 0.11 189 5.27
16:23 2785 -0.04 0 0
15:48 2789 0.11 13 0.36
15:48 2770 -0.57 77 2.13
14:48 2770 -0.57 127 3.52
14:48 2771 -0.54 108 2.99
14:48 2786 0 258 7.19
14:48 2786 0 76 2.12
13:55 2792 0.22 100 2.79
13:55 2792 0.22 100 2.79
10:34 2792 0.22 196 5.47
10:10 2792 0.22 121 3.38
09:45 2814 1.01 166 4.67
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי חמש 2102 49.99 191.47
שני חיים 21.92 83.96
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 2785 -0.04 43
25/05/2017 2786 -1.83 214
24/05/2017 2838 1.03 46
23/05/2017 2809 2.33 60
22/05/2017 2745 -0.51 123
21/05/2017 2759 2.11 118
18/05/2017 2702 -0.81 59
17/05/2017 2724 -0.66 38
16/05/2017 2742 0.44 36
15/05/2017 2730 0.89 116
14/05/2017 2706 0.67 80
11/05/2017 2688 0.9 49
10/05/2017 2664 -0.15 49
09/05/2017 2668 1.44 32
08/05/2017 2630 0.69 45
07/05/2017 2612 0.62 12
04/05/2017 2596 0.19 170
03/05/2017 2591 -1.6 160
30/04/2017 2633 1.11 29