נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 326.4
שער פתיחה
שער ממוצע 328 0.49
מחזור יומי ממוצע (שנה) 811.98
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 480
שווי שוק 66.48
הון רשום למסחר 20267454
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 25.2 הכנסות 2.54
נכסים שוטפים 20.08 רווח גולמי 1.09
נכסים בלתי שוטפים 5.13 רווח תפעולי -17.77
הון עצמי 15.77 רווח לפני מס -12.78
התחייבות שוטפות 4.1 רווח נקי -12.78
התחייבויות בלתי שוטפות 5.33 רווח למניה -0.71
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיזהר אמיר 24.87 16.53
קבוץ סאסא 16.25 10.8
אמאמקאפ פאנד ז 8.07 5.37
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 326.4 -2.1 204
18/02/2018 333.4 -0.48 156
15/02/2018 335 -1.53 205
14/02/2018 340.2 0.18 162
13/02/2018 339.6 -0.18 246
12/02/2018 340.2 0.62 166
11/02/2018 338.1 -5 412
08/02/2018 355.9 2.36 1008
07/02/2018 347.7 4.67 692
06/02/2018 332.2 -4.57 751
05/02/2018 348.1 -6.78 753
04/02/2018 373.4 -6.65 624
01/02/2018 400 -4.05 676
31/01/2018 416.9 0.05 2161
30/01/2018 416.7 -3.61 687
29/01/2018 432.3 -0.57 407
28/01/2018 434.8 -1.11 425
25/01/2018 439.7 -4.35 1029
24/01/2018 459.7 -0.82 1871
23/01/2018 463.5 5.01 1839
22/01/2018 441.4 1.31 920
21/01/2018 435.7 5.47 681