נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 766
שער פתיחה 766 0
שער ממוצע 766.35 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 17.69
מחזור ע.נ. 1652
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 260
שווי שוק 32.63
הון רשום למסחר 4257894
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
766 0 768 0.26
740 -3.39 769 0.39
716 -6.53 778 1.57
715 -6.66 779 1.7
630.2 -17.73 780 1.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 74.2 תשואה על ההון העצמי 9.66
מכפיל הון 1.03 תשואה על הנכסים 7.17
מכפיל רווח נקי 10.64 יחס שוטף 3.63
מכפיל מכירות 0.53 שיעור רווח נקי 4.98
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 42.8 הכנסות 61.63
נכסים שוטפים 40 רווח גולמי 37.01
נכסים בלתי שוטפים 2.8 רווח תפעולי 3.95
הון עצמי 31.76 רווח לפני מס 3.65
התחייבות שוטפות 11.01 רווח נקי 3.07
התחייבויות בלתי שוטפות 0.04 רווח למניה 0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 766.4 0.05 0 0
15:40 767 0.13 652 5
14:39 766 0 950 7.28
14:39 766 0 50 0.38
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ילין ק.גמל 17.22 5.62
קריגר גדליהו 11.82 3.86
אלפא ערך 1 שות' 10.01 3.27
פורסט צמיחה שות 6.05 1.98
גריצרשטיין רן 0.36 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 766.4 0.05 13
21/05/2017 766 0.62 2
18/05/2017 761.3 -0.83 38
17/05/2017 767.7 0 0
16/05/2017 767.7 0.33 86
15/05/2017 765.2 2.4 10
14/05/2017 747.3 0.31 73
11/05/2017 745 -2.44 3
10/05/2017 763.6 0 0
09/05/2017 763.6 1.07 8
08/05/2017 755.5 -2.11 65
07/05/2017 771.8 0 0
04/05/2017 771.8 2.08 39
03/05/2017 756.1 0 0
30/04/2017 756.1 2.18 25
27/04/2017 740 0.95 11
26/04/2017 733 1.76 7
25/04/2017 720.3 -0.84 28
24/04/2017 726.4 0 47