נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1431
שער פתיחה 1431 0
שער ממוצע 1479.5 3.39
מחזור יומי ממוצע (שנה) 42.67
מחזור ע.נ. 919
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 62.93
הון רשום למסחר 4257894
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1417 -0.98 1485 3.77
1398 -2.31 1487 3.91
1385 -3.21 1515 5.87
1320 -7.76 1650 15.3
1300 -9.15 1654 15.58
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 39.96 הכנסות
נכסים שוטפים 37.7 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 2.26 רווח תפעולי
הון עצמי 30.76 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 9.16 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 0.04 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1478 3.28 0 0
17:24 1485 3.77 389 5.78
16:37 1485 3.77 130 1.93
13:57 1470 2.73 400 5.88
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ילין ק.גמל 17.22 10.84
קריגר גדליהו 11.82 7.44
אלפא ערך 1 שות' 10.01 6.3
פורסט צמיחה שות 6.05 3.81
גריצרשטיין רן 0.36 0.23
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/01/2018 1478 3.28 14
17/01/2018 1431 -0.56 59
16/01/2018 1439 -1.17 55
15/01/2018 1456 -1.95 32
14/01/2018 1485 -4.19 58
11/01/2018 1550 -2.21 19
10/01/2018 1585 -3.29 24
09/01/2018 1639 1.74 55
08/01/2018 1611 0.37 123
07/01/2018 1605 -2.85 91
04/01/2018 1652 0 854
03/01/2018 1652 0.92 4
02/01/2018 1637 0.92 22
01/01/2018 1622 1.76 69
31/12/2017 1594 4.52 7
28/12/2017 1525 2.49 53
27/12/2017 1488 3.19 152
26/12/2017 1442 3.15 155
25/12/2017 1398 0.72 38
24/12/2017 1388 0.87 34
21/12/2017 1376 0 0
20/12/2017 1376 -4.44 55