נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 457.1
שער פתיחה 468.2 2.43
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 23.01
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 430
שווי שוק 25.79
הון רשום למסחר 5643003
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
456.5 -0.13 478.7 4.73
455.6 -0.33 478.8 4.75
454.5 -0.57 479 4.79
454 -0.68 479.2 4.83
453.7 -0.74 480 5.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 43.94 הכנסות 81.97
נכסים שוטפים 39.34 רווח גולמי 18.15
נכסים בלתי שוטפים 4.6 רווח תפעולי 2.61
הון עצמי 14.23 רווח לפני מס 1.99
התחייבות שוטפות 22.02 רווח נקי 1.42
התחייבויות בלתי שוטפות 7.69 רווח למניה 0.26
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בלובבנד זיגמונד 35.64 9.42
פונדק דליה 10.65 2.81
פסגות ק.גמל 9.22 2.44
אלטשולר גידור 7.5 1.98
דותן משה 2.68 0.71
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/08/2017 457.1 0.02 0
16/08/2017 457 2.86 2
15/08/2017 444.3 -1.49 5
14/08/2017 451 0.16 18
13/08/2017 450.3 -4.9 15
10/08/2017 473.5 -0.04 0
09/08/2017 473.7 0 0
08/08/2017 473.7 0.13 7
07/08/2017 473.1 1.05 18
06/08/2017 468.2 0.02 25
03/08/2017 468.1 0.36 0
02/08/2017 466.4 0 18
31/07/2017 466.4 1.83 2
30/07/2017 458 0.66 5
27/07/2017 455 0.93 3
26/07/2017 450.8 2.43 2
25/07/2017 440.1 -0.59 4
24/07/2017 442.7 -1.99 5
23/07/2017 451.7 -2.1 30