נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 404.6
שער פתיחה 420 3.81
שער ממוצע 414.8 2.52
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.05
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 490
שווי שוק 4.35
הון רשום למסחר 1062451
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
306 -24.37 420 3.81
250 -38.21 450 11.22
222 -45.13 1500 270.74
200 -50.57
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 86.4 תשואה על ההון העצמי -21.25
מכפיל הון 1.03 תשואה על הנכסים -18.36
מכפיל רווח נקי -4.82 יחס שוטף 0.07
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.91 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.05 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.86 רווח תפעולי -0.9
הון עצמי 4.24 רווח לפני מס -0.9
התחייבות שוטפות 0.67 רווח נקי -0.9
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 409.6 1.24 0 0
10:14 420 3.81 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איפקס הנפקות 80.59 3.51
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 409.6 1.24 1
21/05/2017 404.6 0 0
18/05/2017 404.6 0 0
17/05/2017 404.6 0 0
16/05/2017 404.6 0 0
15/05/2017 404.6 0 0
14/05/2017 404.6 -0.27 0
11/05/2017 405.7 0 0
10/05/2017 405.7 0 0
09/05/2017 405.7 0 0
08/05/2017 405.7 0 0
07/05/2017 405.7 0.37 0
04/05/2017 404.2 0 0
03/05/2017 404.2 0 0
30/04/2017 404.2 -0.44 0
27/04/2017 406 -27.86 7
26/04/2017 562.8 0 0
25/04/2017 562.8 -0.14 0
24/04/2017 563.6 -7.44 1
23/04/2017 608.9 0 0