נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 304
שער פתיחה 304 0
שער ממוצע 304 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 490
שווי שוק 3.23
הון רשום למסחר 1062451
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
308 1.32 450 48.03
304 0 1500 393.42
242 -20.39
200 -34.21
195 -35.86
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.91 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.05 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.86 רווח תפעולי -0.9
הון עצמי 4.24 רווח לפני מס -0.9
התחייבות שוטפות 0.67 רווח נקי -0.9
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 304 0
10:14 304 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
איפקס הנפקות 80.59 2.6
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 304 0 0
21/06/2017 304 0 0
20/06/2017 304 0 0
19/06/2017 304 -20 35
18/06/2017 380 0 3
15/06/2017 380 0 1
14/06/2017 380 0 0
13/06/2017 380 0 7
12/06/2017 380 0.53 4
11/06/2017 378 0.05 2
08/06/2017 377.8 -10 3
07/06/2017 419.8 0 0
06/06/2017 419.8 3.02 1
05/06/2017 407.5 0 0
04/06/2017 407.5 0 0
01/06/2017 407.5 -1.04 1
29/05/2017 411.8 0 0
28/05/2017 411.8 0 0
25/05/2017 411.8 0 0