נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6.4
שער פתיחה 6.4 0
שער ממוצע 6.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.59
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 23000
שווי שוק 8.53
הון רשום למסחר 133282817
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
4.8 -25 6 -6.25
4.6 -28.13 8.5 32.81
8.6 34.38
8.8 37.5
8.9 39.06
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן -329.74 תשואה על ההון העצמי 70.45
מכפיל הון -0.56 תשואה על הנכסים -232.32
מכפיל רווח נקי -0.79 יחס שוטף 0.2
מכפיל מכירות 0.73 שיעור רווח נקי -92.47
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.65 הכנסות 11.69
נכסים שוטפים 3.9 רווח גולמי 5.5
נכסים בלתי שוטפים 0.75 רווח תפעולי -1.66
הון עצמי -15.35 רווח לפני מס -5.67
התחייבות שוטפות 19.83 רווח נקי -10.81
התחייבויות בלתי שוטפות 0.17 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 6.4 0
10:14 6.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולן יובל 41.68 3.56
גולן מיכאל 37.55 3.2
גרף עסקי 1 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 6.4 0 0
24/05/2017 6.4 0 9
23/05/2017 6.4 -24.71 1
22/05/2017 8.5 0 0
21/05/2017 8.5 0 0
18/05/2017 8.5 0 0
17/05/2017 8.5 0 0
16/05/2017 8.5 0 0
15/05/2017 8.5 0 0
14/05/2017 8.5 -6.59 2
11/05/2017 9.1 0 2
10/05/2017 9.1 0 0
09/05/2017 9.1 0 2
08/05/2017 9.1 5.81 5
07/05/2017 8.6 0 0
04/05/2017 8.6 0 0
03/05/2017 8.6 0 0
30/04/2017 8.6 0 0
27/04/2017 8.6 0 0