נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 8.5
שער פתיחה 8.5 0
שער ממוצע 8.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.35
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 31000
שווי שוק 11.33
הון רשום למסחר 133282817
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
6 -29.41 7.5 -11.76
1 -88.24 8.5 0
8.6 1.18
8.9 4.71
9.7 14.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.65 הכנסות 11.69
נכסים שוטפים 3.9 רווח גולמי 5.5
נכסים בלתי שוטפים 0.75 רווח תפעולי -1.66
הון עצמי -15.35 רווח לפני מס -5.67
התחייבות שוטפות 19.83 רווח נקי -10.81
התחייבויות בלתי שוטפות 0.17 רווח למניה -0.08
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 8.5 0
10:14 8.5 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גולן יובל 41.68 4.72
גולן מיכאל 37.55 4.25
גרף עסקי 1 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 8.5 0 0
22/06/2017 8.5 0 0
21/06/2017 8.5 0 0
20/06/2017 8.5 0 0
19/06/2017 8.5 0 2
18/06/2017 8.5 0 0
15/06/2017 8.5 0 0
14/06/2017 8.5 0 0
13/06/2017 8.5 0 0
12/06/2017 8.5 0 0
11/06/2017 8.5 0 0
08/06/2017 8.5 0 0
07/06/2017 8.5 0 0
06/06/2017 8.5 0 0
05/06/2017 8.5 28.79 3
04/06/2017 6.6 0 0
01/06/2017 6.6 3.13 0
29/05/2017 6.4 0 0
28/05/2017 6.4 0 0