נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2421
שער פתיחה 2421 0
שער ממוצע 2437 0.66
מחזור יומי ממוצע (שנה) 30.01
מחזור ע.נ. 211
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 88
שווי שוק 119.06
הון רשום למסחר 4885641
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2276 -5.99 2500 3.26
2525 4.3
2550 5.33
2838 17.22
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 57.16 תשואה על ההון העצמי 7.65
מכפיל הון 2.15 תשואה על הנכסים 4.37
מכפיל רווח נקי 28.13 יחס שוטף 1.82
מכפיל מכירות 1.25 שיעור רווח נקי 4.43
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 96.74 הכנסות 95.43
נכסים שוטפים 54.06 רווח גולמי 20.34
נכסים בלתי שוטפים 42.68 רווח תפעולי 2.95
הון עצמי 55.3 רווח לפני מס 3.42
התחייבות שוטפות 29.7 רווח נקי 4.23
התחייבויות בלתי שוטפות 11.74 רווח למניה 0.87
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2437 0.66 0 0
17:24 2437 0.66 211 5.14
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זכאי אברהם 22.78 27.12
סתו רן 18.59 22.13
אטריון קורפ ז 14.88 17.71
הראל ק.גמל 12.45 14.82
ילין ק.גמל 8.2 9.77
הראל השקעות 1.46 1.74
הראל ת.סל 0.1 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 2437 0.66 5
21/05/2017 2421 0.54 8
18/05/2017 2408 1.01 17
17/05/2017 2384 -1.41 6
16/05/2017 2418 2.11 48
15/05/2017 2368 1.89 10
14/05/2017 2324 -0.77 66
11/05/2017 2342 1.87 340
10/05/2017 2299 0 0
09/05/2017 2299 1.23 8
08/05/2017 2271 -0.26 7
07/05/2017 2277 -0.96 9
04/05/2017 2299 0 82
03/05/2017 2299 1.14 3
30/04/2017 2273 0 1
27/04/2017 2273 0.13 2
26/04/2017 2270 0.89 6
25/04/2017 2250 0.04 3
24/04/2017 2249 0.45 6