נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2448
שער פתיחה 2448 0
שער ממוצע 2434 -0.57
מחזור יומי ממוצע (שנה) 30.05
מחזור ע.נ. 205
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 79
שווי שוק 119.45
הון רשום למסחר 4885641
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2402 -1.88 2456 0.33
2301 -6 2480 1.31
2495 1.92
2500 2.12
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 96.74 הכנסות 95.43
נכסים שוטפים 54.06 רווח גולמי 20.34
נכסים בלתי שוטפים 42.68 רווח תפעולי 2.95
הון עצמי 55.3 רווח לפני מס 3.42
התחייבות שוטפות 29.7 רווח נקי 4.23
התחייבויות בלתי שוטפות 11.74 רווח למניה 0.87
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2445 -0.12 0 0
17:24 2398 -2.04 16 0.38
11:51 2398 -2.04 89 2.13
09:46 2495 1.92 100 2.5
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זכאי אברהם 22.78 27.21
סתו רן 18.59 22.21
אטריון קורפ ז 14.88 17.77
הראל ק.גמל 12.45 14.87
ילין ק.גמל 8.2 9.8
הראל השקעות 1.46 1.74
הראל ת.סל 0.1 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 2445 -0.12 5
21/06/2017 2448 0.04 10
20/06/2017 2447 1.45 2
19/06/2017 2412 0.04 5
18/06/2017 2411 1.64 30
15/06/2017 2372 -6.61 5
14/06/2017 2540 0 0
13/06/2017 2540 0 0
12/06/2017 2540 0 0
11/06/2017 2540 0 0
08/06/2017 2540 -0.12 0
07/06/2017 2543 0 0
06/06/2017 2543 1.8 2
05/06/2017 2498 -1.07 5
04/06/2017 2525 2.27 3
01/06/2017 2469 -2.1 90
29/05/2017 2522 1.45 4
28/05/2017 2486 -0.84 41
25/05/2017 2507 0.68 3
24/05/2017 2490 0.61 2