נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3099
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 214.33
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 61
שווי שוק 176.8
הון רשום למסחר 5704988
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 404.03 הכנסות 1.63
נכסים שוטפים 339.39 רווח גולמי -7.7
נכסים בלתי שוטפים 64.63 רווח תפעולי -9.91
הון עצמי 365.62 רווח לפני מס -18.58
התחייבות שוטפות 33.86 רווח נקי 235.99
התחייבויות בלתי שוטפות 4.55 רווח למניה -7.49
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 3099 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אינטרגאמא 51.37 90.82
טוליפ קפיטל 12.09 21.37
הראל ק.גמל 9.48 16.76
מגדל משתתפות 7.3 12.91
מגדל קופ"ג 3.96 7
מילנר אלכס 1.13 2
אורן תנחום 0.52 0.92
הראל ק.נאמ 0.25 0.45
מגדל ק.נאמ 0.13 0.23
הראל ת.סל 0.07 0.13
אורן רוני 0.02 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 3099 0.19 8
18/02/2018 3093 -0.19 1
15/02/2018 3099 0 5
14/02/2018 3099 0 0
13/02/2018 3099 0.68 3
12/02/2018 3078 1.08 14
11/02/2018 3045 1.23 5
08/02/2018 3008 -1.57 23
07/02/2018 3056 0.56 39
06/02/2018 3039 0.2 3
05/02/2018 3033 -0.95 14
04/02/2018 3062 -2.48 25
01/02/2018 3140 -4.03 474
31/01/2018 3272 0.62 19
30/01/2018 3252 3.11 108
29/01/2018 3154 -0.13 58
28/01/2018 3158 0.64 99
25/01/2018 3138 2.68 121
24/01/2018 3056 1.13 135
23/01/2018 3022 -0.43 22
22/01/2018 3035 -0.07 92
21/01/2018 3037 -0.03 6