נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 4861
שער פתיחה
שער ממוצע
פער ארביטראז' 1.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2651.66
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 43
שווי שוק 2390.45
הון רשום למסחר 49176141
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1215.59 הכנסות 439.04
נכסים שוטפים 367.27 רווח גולמי 148.42
נכסים בלתי שוטפים 848.32 רווח תפעולי -16.16
הון עצמי 702.2 רווח לפני מס -20.38
התחייבות שוטפות 308.37 רווח נקי -20.24
התחייבויות בלתי שוטפות 205.02 רווח למניה -0.42
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פורמולה 48.71 1164.41
ילין ק.נאמ 4.35 103.93
מגדל משתתפות 2.64 63.09
מגדל קופ"ג 1.91 45.71
על דור רוני 1.46 34.8
ילין ק.גמל 0.68 16.37
מגדל ק.נאמ 0.47 11.21
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 4861 -0.31 1858
18/10/2017 4876 2.09 2053
17/10/2017 4776 2.78 3767
16/10/2017 4647 -1.73 2696
15/10/2017 4729 0.02 1345
10/10/2017 4728 -1.6 926
09/10/2017 4805 0.08 922
08/10/2017 4801 0.46 959
03/10/2017 4779 2.05 2417
02/10/2017 4683 0.45 1714
01/10/2017 4662 1.26 1089
28/09/2017 4604 -0.43 1147
27/09/2017 4624 -0.32 1119
26/09/2017 4639 -2.38 1758
25/09/2017 4752 1.3 3892
24/09/2017 4691 -0.55 845