נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 131.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6273.39
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 652.37
הון רשום למסחר 495719135
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
131.6 0
132 0.3
133.5 1.44
133.7 1.6
133.9 1.75
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6576.97 הכנסות 5592.35
נכסים שוטפים 1919.13 רווח גולמי 1063.51
נכסים בלתי שוטפים 4657.84 רווח תפעולי 219.19
הון עצמי 1076.18 רווח לפני מס 165.42
התחייבות שוטפות 3311.68 רווח נקי 124.87
התחייבויות בלתי שוטפות 2189.11 רווח למניה 0.25
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כנפיים 35.3 230.3
גינצבורג פנחס 7.97 51.96
הפניקס ק.גמל 5.34 34.8
אקסלנס ת.סל 1.02 6.62
הפניקס 0.15 0.99
אקסלנס ק.נאמ 0.06 0.42
הפניקס-משתתפות 0.05 0.3
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 131.6 -1.5 1920
18/02/2018 133.6 2.53 1006
15/02/2018 130.3 1.09 1539
14/02/2018 128.9 -0.54 2036
13/02/2018 129.6 -0.54 1294
12/02/2018 130.3 -1.36 2351
11/02/2018 132.1 1.23 1022
08/02/2018 130.5 -2.9 2681
07/02/2018 134.4 0.37 1560
06/02/2018 133.9 -0.07 3955
05/02/2018 134 -1.47 1715
04/02/2018 136 -2.09 2177
01/02/2018 138.9 -1.49 2534
31/01/2018 141 1.66 1057
30/01/2018 138.7 -0.22 2130
29/01/2018 139 -3.2 2188
28/01/2018 143.6 5.82 5102
25/01/2018 135.7 -1.95 3125
24/01/2018 138.4 -2.19 4607
23/01/2018 141.5 1.65 1590
22/01/2018 139.2 -1.69 2475
21/01/2018 141.6 1.65 1297