נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 40.3
שער פתיחה 40.3 0
שער ממוצע 40.93 1.55
מחזור יומי ממוצע (שנה) 36.45
מחזור ע.נ. 10599
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 4900
שווי שוק 129.75
הון רשום למסחר 317241010
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
41.2 2.23 41.3 2.48
39.4 -2.23 41.6 3.23
39.1 -2.98 42 4.22
38.7 -3.97 43 6.7
38.4 -4.71 46.6 15.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 35.61 תשואה על ההון העצמי -65.86
מכפיל הון 1.74 תשואה על הנכסים -23.45
מכפיל רווח נקי -2.64 יחס שוטף 0.88
מכפיל מכירות 0.5 שיעור רווח נקי -18.85
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 209.62 הכנסות 260.81
נכסים שוטפים 93.38 רווח גולמי -7.88
נכסים בלתי שוטפים 116.24 רווח תפעולי -45.07
הון עצמי 74.64 רווח לפני מס -52.28
התחייבות שוטפות 106 רווח נקי -49.16
התחייבויות בלתי שוטפות 28.98 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 40.9 1.49 0 0
17:24 41.2 2.23 2042 0.84
12:03 40.9 1.49 3557 1.45
12:03 40.7 0.99 5000 2.04
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-קרנות 62.78 81.46
אוריגו-נציג 16.36 21.22
הפניקס-משתתפות 5.72 7.43
הפניקס 1.32 1.71
אקסלנס ת.סל 0.08 0.1
לושי אבנר 0.01 0.01
גרינהולץ מתיה 0.01 0.01
אלינב יעקב 0.01 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 40.9 1.49 4
21/05/2017 40.3 0.25 16
18/05/2017 40.2 -1.71 60
17/05/2017 40.9 -0.73 8
16/05/2017 41.2 -1.9 8
15/05/2017 42 0 1
14/05/2017 42 0 29
11/05/2017 42 0 46
10/05/2017 42 4.48 73
09/05/2017 40.2 0.25 7
08/05/2017 40.1 0.25 1
07/05/2017 40 -0.99 84
04/05/2017 40.4 -1.46 11
03/05/2017 41 0.74 12
30/04/2017 40.7 0 0
27/04/2017 40.7 -1.93 9
26/04/2017 41.5 1.22 4
25/04/2017 41 -1.91 37
24/04/2017 41.8 2.2 18