נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 303.6
שער פתיחה 303.6 0
שער ממוצע 310.64 2.32
מחזור יומי ממוצע (שנה) 34.97
מחזור ע.נ. 4562
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 710
שווי שוק 59.98
הון רשום למסחר 19303336
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
280.2 -7.71 310.4 2.24
277 -8.76 310.6 2.31
270 -11.07 311 2.44
266 -12.38 318 4.74
265 -12.71 319 5.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 65.96 תשואה על ההון העצמי 8.2
מכפיל הון 1.46 תשואה על הנכסים 5.41
מכפיל רווח נקי 17.74 יחס שוטף 3.27
מכפיל מכירות 1.04 שיעור רווח נקי 5.88
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 62.47 הכנסות 57.44
נכסים שוטפים 39.03 רווח גולמי 29.48
נכסים בלתי שוטפים 23.44 רווח תפעולי 5.11
הון עצמי 41.21 רווח לפני מס 4.37
התחייבות שוטפות 11.95 רווח נקי 3.38
התחייבויות בלתי שוטפות 9.31 רווח למניה 0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 310.7 2.34 0 0
17:24 310.5 2.27 926 2.88
16:47 310.5 2.27 131 0.41
16:47 310.5 2.27 1505 4.67
09:52 311 2.44 2000 6.22
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הררי יורם 53.24 31.93
מגדל משתתפות 6.47 3.88
מגדל קופ"ג 4.86 2.92
מגדל ק.נאמ 0.07 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 310.7 2.34 14
21/05/2017 303.6 0.2 4
18/05/2017 303 -1.34 5
17/05/2017 307.1 -1.25 23
16/05/2017 311 1.37 7
15/05/2017 306.8 0.59 15
14/05/2017 305 0.39 54
11/05/2017 303.8 1.91 22
10/05/2017 298.1 3.15 819
09/05/2017 289 -1.03 29
08/05/2017 292 -3.12 145
07/05/2017 301.4 4.07 1
04/05/2017 289.6 2.37 27
03/05/2017 282.9 1.04 32
30/04/2017 280 0.97 124
27/04/2017 277.3 0 0
26/04/2017 277.3 -0.89 17
25/04/2017 279.8 2.87 8
24/04/2017 272 0 18
23/04/2017 272 0.74 44