נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1316
שער פתיחה
שער ממוצע 1316 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1539.3
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 150
שווי שוק 1416.86
הון רשום למסחר 107663835
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1316 0 1291 -1.9
1315 -0.08 1317 0.08
1312 -0.3 1320 0.3
1300 -1.22 1342 1.98
1292 -1.82 1356 3.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 545.35 הכנסות 209.61
נכסים שוטפים 432.03 רווח גולמי 88.72
נכסים בלתי שוטפים 113.32 רווח תפעולי 51.9
הון עצמי 309.37 רווח לפני מס 49.02
התחייבות שוטפות 231.51 רווח נקי 38.95
התחייבויות בלתי שוטפות 4.47 רווח למניה 0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוץ יזרעאל 60.14 852.06
מגדל משתתפות 7.51 106.43
מגדל קופ"ג 4.5 63.74
מגדל ק.נאמ 0.57 8.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 1316 0.3 467
24/07/2017 1312 -0.46 735
23/07/2017 1318 -2.23 694
20/07/2017 1348 0.82 916
19/07/2017 1337 -0.15 823
18/07/2017 1339 -1.25 883
17/07/2017 1356 -0.37 754
16/07/2017 1361 -0.58 606
13/07/2017 1369 -0.36 642
12/07/2017 1374 -0.15 354
11/07/2017 1376 -0.15 3459
10/07/2017 1378 0.88 1844
09/07/2017 1366 -0.94 1443
06/07/2017 1379 -1.5 13275
05/07/2017 1400 0.5 4643
04/07/2017 1393 1.98 6572
03/07/2017 1366 0.96 2082
02/07/2017 1353 -1.02 23421
29/06/2017 1367 -0.29 953
28/06/2017 1371 -0.29 1462
27/06/2017 1375 1.55 1900