נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 146.4
שער פתיחה 146.4 0
שער ממוצע 149.8 2.32
מחזור יומי ממוצע (שנה) 49.75
מחזור ע.נ. 12203
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 1300
שווי שוק 105.04
הון רשום למסחר 70118393
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
148.5 1.43 149.8 2.32
147.4 0.68 151 3.14
139.2 -4.92 152.1 3.89
139.1 -4.99 166.7 13.87
139 -5.05 175 19.54
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 95.71 תשואה על ההון העצמי 10.47
מכפיל הון תשואה על הנכסים 10.02
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 22.94
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 426.71
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 145.77 הכנסות 3.42
נכסים שוטפים 132.81 רווח גולמי -3.74
נכסים בלתי שוטפים 12.96 רווח תפעולי 14.95
הון עצמי 139.51 רווח לפני מס 14.6
התחייבות שוטפות 5.79 רווח נקי 14.6
התחייבויות בלתי שוטפות 0.47 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 149.8 2.32 0 0
17:24 149.8 2.32 12203 18.28
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לפידות ח.נפט 54.28 57.02
לוקסנבורג יעקב 3.49 3.67
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 149.8 2.32 18
24/05/2017 146.4 0.69 27
23/05/2017 145.4 1.89 66
22/05/2017 142.7 -2.46 44
21/05/2017 146.3 2.09 36
18/05/2017 143.3 -1.38 20
17/05/2017 145.3 -0.55 6
16/05/2017 146.1 1.11 30
15/05/2017 144.5 -1.03 88
14/05/2017 146 0.41 11
11/05/2017 145.4 0 0
10/05/2017 145.4 1.96 23
09/05/2017 142.6 2.89 10
08/05/2017 138.6 -5.07 13
07/05/2017 146 0.83 14
04/05/2017 144.8 -1.16 91
03/05/2017 146.5 -1.48 11
30/04/2017 148.7 3.55 15
27/04/2017 143.6 3.53 40