נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 726.6
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 57.73
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 248.73
הון רשום למסחר 34231838
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 316.24 הכנסות 235.02
נכסים שוטפים 212.96 רווח גולמי 64.53
נכסים בלתי שוטפים 103.28 רווח תפעולי 22.56
הון עצמי 199.6 רווח לפני מס 21.22
התחייבות שוטפות 84.52 רווח נקי 19.12
התחייבויות בלתי שוטפות 32.12 רווח למניה 0.74
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 726.6 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוץ שער הגולן 67.72 168.44
פסגות ק.גמל 9.78 24.32
מגדל משתתפות 5.13 12.77
מגדל קופ"ג 2.77 6.9
פסגות תעודות סל 0.13 0.34
פסגות ק.נאמ 0.07 0.18
מגדל ק.נאמ 0.05 0.12
אשכנזי שאול 0.01 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 726.6 0.22 38
18/02/2018 725 1.65 2
15/02/2018 713.2 2.65 9
14/02/2018 694.8 1.15 34
13/02/2018 686.9 0.13 68
12/02/2018 686 0.15 13
11/02/2018 685 -5.76 8
08/02/2018 726.9 6.16 2
07/02/2018 684.7 1.84 58
06/02/2018 672.3 -2.96 34
05/02/2018 692.8 -2.6 45
04/02/2018 711.3 -0.13 11
01/02/2018 712.2 -1.93 174
31/01/2018 726.2 0.22 7
30/01/2018 724.6 0.65 20
29/01/2018 719.9 0.07 175
28/01/2018 719.4 0.22 5
25/01/2018 717.8 -1.71 182
24/01/2018 730.3 -0.83 14
23/01/2018 736.4 -0.08 44
22/01/2018 737 -2.81 3
21/01/2018 758.3 1.26 17