נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1079
שער פתיחה 1079 0
שער ממוצע 1075.89 -0.29
מחזור יומי ממוצע (שנה) 55.75
מחזור ע.נ. 7639
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 210
שווי שוק 283.86
הון רשום למסחר 26331980
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1062 -1.58 1079 0
1061 -1.67 1089 0.93
1060 -1.76 1096 1.58
1057 -2.04 1097 1.67
999 -7.41 1099 1.85
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 64.22 תשואה על ההון העצמי 11.26
מכפיל הון 1.53 תשואה על הנכסים 7.23
מכפיל רווח נקי 13.63 יחס שוטף 2.76
מכפיל מכירות 1 שיעור רווח נקי 7.35
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 288.02 הכנסות 73.7
נכסים שוטפים 187.35 רווח גולמי 20.03
נכסים בלתי שוטפים 100.66 רווח תפעולי 7.19
הון עצמי 184.97 רווח לפני מס 6.54
התחייבות שוטפות 67.79 רווח נקי 5.92
התחייבויות בלתי שוטפות 35.26 רווח למניה 0.23
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 1079 0 222 2.4
16:23 1078 -0.09 0 0
12:31 1079 0 342 3.69
12:31 1078 -0.09 3158 34.04
10:46 1080 0.09 745 8.05
10:46 1079 0 1200 12.95
10:46 1077 -0.19 1393 15
10:46 1076 -0.28 369 3.97
10:21 1057 -2.04 210 2.22
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קבוץ שער הגולן 67.72 192.23
פסגות ק.גמל 9.76 27.71
מגדל משתתפות 5.13 14.57
מגדל קופ"ג 2.8 7.95
פסגות תעודות סל 0.2 0.56
פסגות ק.נאמ 0.08 0.23
מגדל ק.נאמ 0.04 0.11
אשכנזי שאול 0.01 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 1078 -0.09 82
25/05/2017 1079 2.66 64
24/05/2017 1051 1.06 341
23/05/2017 1040 3.79 138
22/05/2017 1002 -0.5 78
21/05/2017 1007 0.6 104
18/05/2017 1001 -0.5 28
17/05/2017 1006 0.5 73
16/05/2017 1001 0.31 71
15/05/2017 997.9 2.23 52
14/05/2017 976.1 0.11 75
11/05/2017 975 0.69 65
10/05/2017 968.3 0.04 291
09/05/2017 967.9 0.34 15
08/05/2017 964.6 0.18 3
07/05/2017 962.9 -0.03 90
04/05/2017 963.2 0.6 100
03/05/2017 957.5 0 5
30/04/2017 957.5 0.91 71