נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1974
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 898.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 406.97
הון רשום למסחר 20616353
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2293.09 הכנסות 124.47
נכסים שוטפים 922.71 רווח גולמי 31.46
נכסים בלתי שוטפים 1370.38 רווח תפעולי 5.75
הון עצמי 428.4 רווח לפני מס -36.29
התחייבות שוטפות 123.11 רווח נקי -36.4
התחייבויות בלתי שוטפות 1741.59 רווח למניה -1.78
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 1981 0.35 85 1.68
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום 54.69 223.34
פסגות ק.נאמ 6.73 27.5
שירותי לווין 4.15 16.93
הפניקס-משתתפות 3.86 15.77
דש איפקס ק.נאמ 3.81 15.57
דש איפקס ק.גמל 1.96 8.02
הפניקס 1.08 4.43
מיטב דש ת.סל 0.73 2.99
פסגות תעודות סל 0.43 1.74
אקסלנס ת.סל 0.31 1.27
אקסלנס ק.גמל 0.15 0.6
פולק דוד 0.03 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 1974 -2.28 174
18/10/2017 2020 0.85 1294
17/10/2017 2003 -0.6 104
16/10/2017 2015 1.31 268
15/10/2017 1989 1.53 115
10/10/2017 1959 -0.41 70
09/10/2017 1967 -2.14 270
08/10/2017 2010 0.25 38
03/10/2017 2005 -0.84 137
02/10/2017 2022 -0.15 96
01/10/2017 2025 1.81 179
28/09/2017 1989 -4.05 225
27/09/2017 2073 0.14 98
26/09/2017 2070 -0.19 172
25/09/2017 2074 0 108
24/09/2017 2074 1.62 146