נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 42.3
שער פתיחה 42.3 0
שער ממוצע 42.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 4700
שווי שוק 15.55
הון רשום למסחר 36772461
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 82.69 תשואה על ההון העצמי -5.68
מכפיל הון 0.03 תשואה על הנכסים -4.69
מכפיל רווח נקי -0.44 יחס שוטף 7.31
מכפיל מכירות 0.05 שיעור רווח נקי -11.2
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 749.6 הכנסות 238.1
נכסים שוטפים 656.2 רווח גולמי 53.98
נכסים בלתי שוטפים 93.41 רווח תפעולי -92.74
הון עצמי 619.82 רווח לפני מס -84.91
התחייבות שוטפות 89.8 רווח נקי -24.27
התחייבויות בלתי שוטפות 39.99 רווח למניה -0.66
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 42.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חבד 077 ז 71.52 11.12
גרינפלד הושע 4.61 0.72
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 42.3 0 0
25/05/2017 42.3 0 0
24/05/2017 42.3 0 0
23/05/2017 42.3 0 0
22/05/2017 42.3 0 0
21/05/2017 42.3 0 0
18/05/2017 42.3 0 0
17/05/2017 42.3 0 0
16/05/2017 42.3 0 0
15/05/2017 42.3 0 0
14/05/2017 42.3 0 0
11/05/2017 42.3 0 0
10/05/2017 42.3 0 0
09/05/2017 42.3 0 0
08/05/2017 42.3 0 0
07/05/2017 42.3 0 0
04/05/2017 42.3 0 0
03/05/2017 42.3 0 0
30/04/2017 42.3 0 0