נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6052
שער פתיחה
שער ממוצע 6010 -0.69
מחזור יומי ממוצע (שנה) 534.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 33
שווי שוק 954.26
הון רשום למסחר 15877822
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
6010 -0.69 5937 -1.9
5964 -1.45 6052 0
5963 -1.47 6126 1.22
5962 -1.49 6127 1.24
5931 -2 6128 1.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2460.06 הכנסות 1690.99
נכסים שוטפים 1032.37 רווח גולמי 204.97
נכסים בלתי שוטפים 1427.69 רווח תפעולי 30.46
הון עצמי 756.35 רווח לפני מס 23.28
התחייבות שוטפות 949.67 רווח נקי 18.6
התחייבויות בלתי שוטפות 754.05 רווח למניה 1.17
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רבוע כחול 63.13 606.6
אלון 8.04 77.29
הפניקס-משתתפות 5.51 52.92
כלל ביטוח-ק.גמל 3.18 30.56
כלל ביטוח-משתתפ 2.44 23.46
אקסלנס ת.סל 0.51 4.89
הפניקס 0.28 2.65
אקסלנס ק.נאמ 0.2 1.94
הפניקס ק.גמל 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 6052 0.18 3017
24/07/2017 6041 0.87 323
23/07/2017 5989 1.58 529
20/07/2017 5896 1.64 586
19/07/2017 5801 0.52 359
18/07/2017 5771 0.89 378
17/07/2017 5720 1.26 189
16/07/2017 5649 0.04 358
13/07/2017 5647 -0.28 184
12/07/2017 5663 -0.84 85
11/07/2017 5711 -3.53 391
10/07/2017 5920 -2.47 344
09/07/2017 6070 0.4 306
06/07/2017 6046 -2.14 699
05/07/2017 6178 0.55 357
04/07/2017 6144 1.05 178
03/07/2017 6080 -0.36 147
02/07/2017 6102 0.48 1714
29/06/2017 6073 1.49 207
28/06/2017 5984 -0.35 157
27/06/2017 6005 -0.74 158