נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 78.4
שער פתיחה 78.4 0
שער ממוצע 78.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 22.56
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2200
שווי שוק 3.63
הן רשום למסחר 4625687
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
79.3 1.15 79.9 1.91
58 -26.02 80 2.04
50 -36.22 84.7 8.04
89.8 14.54
93 18.62
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 12.59 תשואה על ההון העצמי -21485.88
מכפיל הון 42.67 תשואה על הנכסים -2705.63
מכפיל רווח נקי -0.2 יחס שוטף 1.02
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.68 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.57 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.1 רווח תפעולי -18.25
הון עצמי 0.09 רווח לפני מס -18.26
התחייבות שוטפות 0.56 רווח נקי -18.26
התחייבויות בלתי שוטפות 0.03 רווח למניה -4.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 78.4 0
10:14 78.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תשובה ויקטור 28.77 1.04
בית סייבל השק' 28.77 1.04
הדסית ביו 6.05 0.22
קוזאק אלכס 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 78.4 0 0
21/05/2017 78.4 0.26 0
18/05/2017 78.2 0.13 0
17/05/2017 78.1 -1.39 1
16/05/2017 79.2 -1.98 3
15/05/2017 80.8 0 0
14/05/2017 80.8 -8.29 5
11/05/2017 88.1 -2.11 0
10/05/2017 90 2.39 10
09/05/2017 87.9 -4.04 2
08/05/2017 91.6 0 0
07/05/2017 91.6 0 0
04/05/2017 91.6 0 0
03/05/2017 91.6 -0.22 0
30/04/2017 91.8 0 0
27/04/2017 91.8 0 0
26/04/2017 91.8 0 0
25/04/2017 91.8 -2.03 2
24/04/2017 93.7 -0.53 0