נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 168.5
שער פתיחה 177 5.04
שער ממוצע 176.85 4.96
מחזור יומי ממוצע (שנה) 24.64
מחזור ע.נ. 14276
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 2400
שווי שוק 8.1
הון רשום למסחר 4625687
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
170 0.89 173 2.67
169 0.3 174 3.26
165 -2.08 176 4.45
159 -5.64 177 5.04
150 -10.98 178 5.64
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 0.68 הכנסות 0
נכסים שוטפים 0.57 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.1 רווח תפעולי -18.25
הון עצמי 0.09 רווח לפני מס -18.26
התחייבות שוטפות 0.56 רווח נקי -18.26
התחייבויות בלתי שוטפות 0.03 רווח למניה -4.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 175.2 3.98 0 0
17:24 173 2.67 6276 10.86
10:46 177 5.04 5650 10
10:44 177 5.04 650 1.15
10:43 180 6.82 15000 27
10:42 177 5.04 650 1.15
10:20 177 5.04 5650 10
10:17 177 5.04 650 1.15
10:16 177 5.04 750 1.33
10:16 178 5.64 100 0.18
10:15 177 5.04 8000 14.16
10:14 177 5.04 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זילברמן כפיר 14.62 1.18
שרם יצחק 7.99 0.65
הדסית ביו 6.05 0.49
קוזאק אלכס 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 175.2 3.98 25
21/06/2017 168.5 4.66 63
20/06/2017 161 -4.17 38
19/06/2017 168 26.32 118
18/06/2017 133 40.74 139
15/06/2017 94.5 8.87 97
14/06/2017 86.8 17.3 2
13/06/2017 74 0 0
12/06/2017 74 5.71 6
11/06/2017 70 -19.54 14
08/06/2017 87 0 0
07/06/2017 87 0.69 17
06/06/2017 86.4 2.01 1
05/06/2017 84.7 0.47 0
04/06/2017 84.3 2.18 0
01/06/2017 82.5 0 0
29/05/2017 82.5 0.12 0
28/05/2017 82.4 0 0
25/05/2017 82.4 5.1 1
24/05/2017 78.4 0 0