נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 656.7
שער פתיחה 656.7 0
שער ממוצע 656.22 -0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 327.91
מחזור ע.נ. 19458
מספר עסקאות 19
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 367.51
הון רשום למסחר 56409988
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
645 -1.78 647 -1.48
644 -1.93 647.5 -1.4
636 -3.15 651.4 -0.81
635 -3.3 653.4 -0.5
633 -3.61 655 -0.26
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 37.36 תשואה על ההון העצמי 0.68
מכפיל הון 0.78 תשואה על הנכסים 0.26
מכפיל רווח נקי 114.49 יחס שוטף 1.26
מכפיל מכירות 4.08 שיעור רווח נקי 3.57
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1254.93 הכנסות 89.98
נכסים שוטפים 376.88 רווח גולמי 18.9
נכסים בלתי שוטפים 878.06 רווח תפעולי 2.34
הון עצמי 468.78 רווח לפני מס 16.76
התחייבות שוטפות 299.99 רווח נקי 3.21
התחייבויות בלתי שוטפות 486.16 רווח למניה 0.07
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 651.5 -0.79 0 0
17:24 647 -1.48 5331 34.49
15:16 656.7 0 174 1.14
15:15 656.7 0 4394 28.86
15:15 656.8 0.02 706 4.64
13:34 657.7 0.15 450 2.96
13:34 657.7 0.15 2950 19.4
11:59 657.7 0.15 420 2.76
11:59 657.8 0.17 801 5.27
11:49 657.3 0.09 1192 7.84
11:49 657.4 0.11 558 3.67
11:49 657.5 0.12 982 6.46
10:52 659 0.35 1500 9.89
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלקו החז 60.85 223.65
הראל ק.גמל 6.52 23.97
כלל ביטוח-ק.גמל 6 22.03
ילין ק.נאמ 4.19 15.4
כלל ביטוח-משתתפ 4.01 14.73
ילין ק.גמל 1.8 6.61
הראל ת.סל 0.42 1.55
הראל ק.נאמ 0.32 1.16
זלקינד גרשון 0.31 1.13
אפסילון ק.נאמ 0.03 0.13
רושינק גיל 0.04 0.13
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 651.5 -0.79 127
21/05/2017 656.7 1.08 426
18/05/2017 649.7 -3.26 321
17/05/2017 671.6 -3.34 234
16/05/2017 694.8 -2.14 292
15/05/2017 710 -2.47 368
14/05/2017 728 -1.22 148
11/05/2017 737 -1.19 74
10/05/2017 745.9 1.52 155
09/05/2017 734.7 0.88 364
08/05/2017 728.3 1.25 841
07/05/2017 719.3 1.4 500
04/05/2017 709.4 0.48 547
03/05/2017 706 -0.28 173
30/04/2017 708 -0.69 137
27/04/2017 712.9 4.1 5426
26/04/2017 684.8 0.51 56
25/04/2017 681.3 0.87 47
24/04/2017 675.4 0.31 73
23/04/2017 673.3 1.48 56