נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2176
שער פתיחה 2176 0
שער ממוצע 2144 -1.47
מחזור יומי ממוצע (שנה) 133.46
מחזור ע.נ. 380
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 97
שווי שוק 222.86
הון רשום למסחר 10394378
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2124 -2.39 2173 -0.14
2123 -2.44 2200 1.1
2120 -2.57 2218 1.93
2119 -2.62 2219 1.98
2100 -3.49 2220 2.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 409.6 הכנסות 122.95
נכסים שוטפים 328.45 רווח גולמי 31.98
נכסים בלתי שוטפים 81.15 רווח תפעולי 9.73
הון עצמי 198.11 רווח לפני מס 7.94
התחייבות שוטפות 194.31 רווח נקי 6.03
התחייבויות בלתי שוטפות 17.18 רווח למניה 0.58
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 2162 -0.64 5 0.11
16:23 2144 -1.47 0 0
14:32 2147 -1.33 17 0.36
14:01 2147 -1.33 212 4.55
10:09 2120 -2.57 100 2.12
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
זילברשטיין שאול 28.03 62.47
אניר זילברשטיין 25.99 57.93
פסגות ק.גמל 7.48 16.66
מאג השקעות 5.44 12.11
הפניקס ק.גמל 5.16 11.49
קטן משה 5 11.15
ילין ק.נאמ 3.75 8.36
ילין ק.גמל 3.36 7.49
הפניקס 1.46 3.26
אקסלנס ת.סל 0.27 0.6
הפניקס-משתתפות 0.27 0.59
פסגות תעודות סל 0.24 0.54
קולמן גולבינסקי שירה 0.12 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 2144 -1.47 8
22/06/2017 2176 2.02 56
21/06/2017 2133 -1.71 47
20/06/2017 2170 -0.41 391
19/06/2017 2179 -0.05 115
18/06/2017 2180 0 37
15/06/2017 2180 0.41 96
14/06/2017 2171 -0.23 246
13/06/2017 2176 2.93 171
12/06/2017 2114 -1.21 141
11/06/2017 2140 0 182
08/06/2017 2140 0 0
07/06/2017 2140 -0.6 105
06/06/2017 2153 -2.14 34
05/06/2017 2200 0 49
04/06/2017 2200 2.33 662
01/06/2017 2150 4.22 462
29/05/2017 2063 2.69 286
28/05/2017 2009 0 305