נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 553
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 145.12
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 310
שווי שוק 112.71
הון רשום למסחר 20381023
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
452 -18.26 553 0
445.3 -19.48 560 1.27
438.7 -20.67 568.4 2.78
430.1 -22.22 578 4.52
423.7 -23.38 590 6.69
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 151.82 הכנסות 56.62
נכסים שוטפים 68.55 רווח גולמי 13.35
נכסים בלתי שוטפים 83.27 רווח תפעולי 3.64
הון עצמי 64.43 רווח לפני מס 3.66
התחייבות שוטפות 42.38 רווח נקי 3.16
התחייבויות בלתי שוטפות 45.01 רווח למניה 0.16
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חי.ב בראמלי אחז 56.64 63.84
מור ק.נאמנות 9.74 10.97
הפניקס-משתתפות 9.03 10.18
הפניקס 1.93 2.17
אקסלנס ת.סל 0.27 0.3
אקסלנס ק.נאמ 0.14 0.16
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/11/2017 553 -3.42 174
21/11/2017 572.6 0.76 45
20/11/2017 568.3 -3.33 127
19/11/2017 587.9 0.27 8
16/11/2017 586.3 0.45 3
15/11/2017 583.7 0 0
14/11/2017 583.7 0.33 17
13/11/2017 581.8 -1.41 152
12/11/2017 590.1 -1.21 99
09/11/2017 597.3 -1.22 28
08/11/2017 604.7 -0.66 16
07/11/2017 608.7 2.08 28
06/11/2017 596.3 -1.27 31
05/11/2017 604 -3.31 94
02/11/2017 624.7 -2.27 26
01/11/2017 639.2 -1.27 266
31/10/2017 647.4 0.75 8
30/10/2017 642.6 -1.64 7
29/10/2017 653.3 1.11 11
26/10/2017 646.1 -1.21 23
25/10/2017 654 0.79 2
24/10/2017 648.9 -0.17 158