נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 493
שער פתיחה 493 0
שער ממוצע 504.67 2.37
מחזור יומי ממוצע (שנה) 48.2
מחזור ע.נ. 18148
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 420
שווי שוק 39.69
הון רשום למסחר 7855552
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
504.3 2.29 508 3.04
503 2.03 509.8 3.41
495.1 0.43 510 3.45
495 0.41 514 4.26
490 -0.61 520 5.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 85.58 תשואה על ההון העצמי -22.13
מכפיל הון 1.25 תשואה על הנכסים -18.94
מכפיל רווח נקי -5.65 יחס שוטף 9.24
מכפיל מכירות -4.49 שיעור רווח נקי 79.51
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 37.12 הכנסות 0
נכסים שוטפים 35.48 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.63 רווח תפעולי -1.79
הון עצמי 31.76 רווח לפני מס -2.24
התחייבות שוטפות 3.84 רווח נקי -2.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1.51 רווח למניה -0.29
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 503 2.03 26 0.13
16:23 505.3 2.49 0 0
15:20 503 2.03 1000 5.03
15:20 503.7 2.17 750 3.78
15:20 503.7 2.17 301 1.52
15:20 504.2 2.27 623 3.14
11:57 504.2 2.27 1135 5.72
11:57 504.2 2.27 865 4.36
11:34 508 3.04 59 0.3
11:31 508 3.04 2400 12.19
11:06 508 3.04 459 2.33
10:37 508 3.04 2082 10.58
10:37 508 3.04 5000 25.4
10:01 503.7 2.17 1699 8.56
09:56 495 0.41 1749 8.66
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיטל ערן 15.51 6.16
אסיאג חנניה 15.51 6.16
הלמן אלדב ק.גמל 10.99 4.36
מגן דניאל 10.4 4.13
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 505.3 2.49 92
25/05/2017 493 0.33 6
24/05/2017 491.4 0.04 0
23/05/2017 491.2 0.02 54
22/05/2017 491.1 0.29 1
21/05/2017 489.7 0.6 9
18/05/2017 486.8 -1.28 8
17/05/2017 493.1 -1.79 3
16/05/2017 502.1 0.74 4
15/05/2017 498.4 0.48 11
14/05/2017 496 1.6 4
11/05/2017 488.2 -1.01 37
10/05/2017 493.2 0.02 8
09/05/2017 493.1 -1.42 9
08/05/2017 500.2 0.58 66
07/05/2017 497.3 -0.52 32
04/05/2017 499.9 5.55 126
03/05/2017 473.6 -0.86 7
30/04/2017 477.7 0.59 9