נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 439.7
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 50.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 440
שווי שוק 115.14
הון רשום למסחר 26185173
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 292.44 הכנסות 80.37
נכסים שוטפים 75.76 רווח גולמי 62.16
נכסים בלתי שוטפים 216.68 רווח תפעולי -6.96
הון עצמי 148.48 רווח לפני מס -6.96
התחייבות שוטפות 141.69 רווח נקי -7.06
התחייבויות בלתי שוטפות 2.27 רווח למניה -0.34
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 439.7 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הלמן אלדב פיננס 65.67 75.61
אלדובי אורי 1.34 1.54
הלמן רוני 1.34 1.54
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 439.7 -1.08 37
18/02/2018 444.5 0 0
15/02/2018 444.5 0.25 5
14/02/2018 443.4 -2.27 4
13/02/2018 453.7 3.96 5
12/02/2018 436.4 0 0
11/02/2018 436.4 -0.37 0
08/02/2018 438 0.11 3
07/02/2018 437.5 0.09 2
06/02/2018 437.1 -0.05 1
05/02/2018 437.3 2.29 10
04/02/2018 427.5 -5.94 240
01/02/2018 454.5 -0.55 69
31/01/2018 457 -0.48 111
30/01/2018 459.2 -6.06 30
29/01/2018 488.8 -0.24 0
28/01/2018 490 0 2
25/01/2018 490 0.76 11
24/01/2018 486.3 -0.06 8
23/01/2018 486.6 -0.94 1
22/01/2018 491.2 0 1
21/01/2018 491.2 3.45 6