נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 484.2
שער פתיחה 484.2 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 65.12
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 400
שווי שוק 126.79
הון רשום למסחר 26185173
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
485 0.17 494 2.02
484.1 -0.02 494.9 2.21
484 -0.04 495 2.23
483 -0.25 500 3.26
482 -0.45 501 3.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 37.12 הכנסות 0
נכסים שוטפים 35.48 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.63 רווח תפעולי -1.79
הון עצמי 31.76 רווח לפני מס -2.24
התחייבות שוטפות 3.84 רווח נקי -2.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1.51 רווח למניה -0.29
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הלמן אלדב פיננס 64.95 81.98
אלדובי אורי 1.7 2.15
הלמן רוני 1.7 2.15
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/07/2017 484.2 -1.12 15
19/07/2017 489.7 -0.41 38
18/07/2017 491.7 -2.52 29
17/07/2017 504.4 0.98 3
16/07/2017 499.5 -0.24 57
13/07/2017 500.7 0.16 63
12/07/2017 499.9 -1.03 95
11/07/2017 505.1 -0.08 34
10/07/2017 505.5 0.22 109
09/07/2017 504.4 2.94 4
06/07/2017 490 -1.09 416
05/07/2017 495.4 -1.63 106
04/07/2017 503.6 0.62 20
03/07/2017 500.5 -1.3 128
02/07/2017 507.1 0.52 30
29/06/2017 504.5 -0.14 7
28/06/2017 505.2 -0.51 90
27/06/2017 507.8 -0.22 41
26/06/2017 508.9 0.41 29
25/06/2017 506.8 0.34 177