נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 498.3
שער פתיחה 498.3 0
שער ממוצע 503.14 0.97
מחזור יומי ממוצע (שנה) 59.89
מחזור ע.נ. 2594
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 390
שווי שוק 132.26
הון רשום למסחר 26185173
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
498.3 0 504.4 1.22
494 -0.86 507 1.75
492.5 -1.16 508.5 2.05
490 -1.67 509 2.15
487.5 -2.17 535 7.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 37.12 הכנסות 0
נכסים שוטפים 35.48 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.63 רווח תפעולי -1.79
הון עצמי 31.76 רווח לפני מס -2.24
התחייבות שוטפות 3.84 רווח נקי -2.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1.51 רווח למניה -0.29
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 505.1 1.36 0 0
17:24 498.3 0 126 0.63
14:52 498.4 0.02 452 2.25
12:33 507 1.75 1500 7.61
11:49 506.9 1.73 516 2.62
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הלמן אלדב פיננס 64.95 85.9
אלדובי אורי 1.7 2.25
הלמן רוני 1.7 2.25
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/06/2017 505.1 1.36 13
21/06/2017 498.3 1.65 35
20/06/2017 490.2 0.02 108
19/06/2017 490.1 -2.55 101
18/06/2017 502.9 0.58 37
15/06/2017 500 -3.77 382
14/06/2017 519.6 -0.97 71
13/06/2017 524.7 -2.13 236
12/06/2017 536.1 0.51 10
11/06/2017 533.4 -1.26 72
08/06/2017 540.2 0.37 432
07/06/2017 538.2 1.8 878
06/06/2017 528.7 3.12 533
05/06/2017 512.7 -0.35 5
04/06/2017 514.5 0.14 12
01/06/2017 513.8 1.1 99
29/05/2017 508.2 0.57 22
28/05/2017 505.3 2.49 92
25/05/2017 493 0.33 6