נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 339.3
שער פתיחה 340 0.21
שער ממוצע 331.84 -2.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 160.58
מחזור ע.נ. 191539
מספר עסקאות 37
תנועה מינימלית 600
שווי שוק 256.41
הון רשום למסחר 77606446
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
326 -3.92 328.4 -3.21
324 -4.51 329 -3.04
322.1 -5.07 332 -2.15
310 -8.64 333 -1.86
307 -9.52 333.3 -1.77
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 26.97 תשואה על ההון העצמי 28.59
מכפיל הון 5.27 תשואה על הנכסים 7.71
מכפיל רווח נקי 18.42 יחס שוטף 1.3
מכפיל מכירות 6.23 שיעור רווח נקי 33.81
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 180.5 הכנסות 41.17
נכסים שוטפים 171.78 רווח גולמי 30.47
נכסים בלתי שוטפים 8.73 רווח תפעולי 18.76
הון עצמי 48.69 רווח לפני מס 18.76
התחייבות שוטפות 131.77 רווח נקי 13.92
התחייבויות בלתי שוטפות 0.05 רווח למניה 0.19
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 330.4 -2.62 0 0
17:24 328.4 -3.21 7208 23.67
16:14 335 -1.27 1000 3.35
16:11 334 -1.56 1000 3.34
16:09 332 -2.15 787 2.61
16:09 332 -2.15 4200 13.94
16:09 329.9 -2.77 13 0.04
16:02 329.9 -2.77 2100 6.93
15:36 329.9 -2.77 16 0.05
15:35 329.9 -2.77 2100 6.93
15:22 329.9 -2.77 3049 10.06
15:21 329.9 -2.77 30000 98.97
15:21 329.9 -2.77 600 1.98
15:21 329.9 -2.77 600 1.98
15:20 329.9 -2.77 2100 6.93
15:20 329.9 -2.77 40000 131.96
15:20 330 -2.74 10000 33
15:19 329.9 -2.77 44900 148.13
15:19 330 -2.74 600 1.98
15:19 330.4 -2.62 4500 14.87
15:19 330.5 -2.59 4754 15.71
15:19 330.5 -2.59 4328 14.3
15:19 330.5 -2.59 9000 29.75
15:19 330.5 -2.59 1918 6.34
14:51 330.5 -2.59 279 0.92
14:51 330.6 -2.56 1842 6.09
13:56 333 -1.86 2000 6.66
13:56 333 -1.86 5000 16.65
13:56 334 -1.56 2100 7.01
13:56 334.1 -1.53 934 3.12
13:56 334.2 -1.5 860 2.87
11:09 340 0.21 600 2.04
10:57 340 0.21 3146 10.7
09:45 340 0.21 5 0.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מזרחי שחר-נציג 15.56 39.9
מזרחי דניאל 15.54 39.84
איתן מיכאל 15.54 39.84
מזרחי יהושע 12.44 31.9
איתן עודד 9.46 24.26
בן יאיר אורן 9.1 23.32
אנליסט ק.נאמ 5.03 12.9
אנליסט ק.גמל 0.03 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 330.4 -2.62 633
21/05/2017 339.3 0.03 142
18/05/2017 339.2 4.24 1120
17/05/2017 325.4 -2.63 370
16/05/2017 334.2 0.24 304
15/05/2017 333.4 -0.66 69
14/05/2017 335.6 -1 245
11/05/2017 339 -0.24 11
10/05/2017 339.8 0 307
09/05/2017 339.8 4.71 530
08/05/2017 324.5 1.09 37
07/05/2017 321 -0.12 580
04/05/2017 321.4 -1.11 326
03/05/2017 325 -2.37 513
30/04/2017 332.9 1.06 146
27/04/2017 329.4 -0.18 322
26/04/2017 330 0.79 192
25/04/2017 327.4 0.92 358
24/04/2017 324.4 -1.7 96