נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 47.3
שער פתיחה
שער ממוצע
פער ארביטראז' 1.15
מחזור יומי ממוצע (שנה) 188.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 3800
שווי שוק 66.17
הון רשום למסחר 139885534
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 38.78 הכנסות 0
נכסים שוטפים 38.67 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.11 רווח תפעולי -3.99
הון עצמי 36.32 רווח לפני מס -3.72
התחייבות שוטפות 2.46 רווח נקי -3.72
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ג'ייז תרא 6.08 4.02
סטטסון ג'ון-נציג 5.34 3.53
דקל פארמסוטיקלס 1.6 1.06
גילבוד טרייד ז 1.57 1.04
שמולביץ אשר 0.48 0.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/02/2018 47.3 -1.66 29
18/02/2018 48.1 1.91 5
15/02/2018 47.2 -0.63 48
14/02/2018 47.5 1.5 26
13/02/2018 46.8 -2.3 25
12/02/2018 47.9 -1.64 71
11/02/2018 48.7 -2.6 5
08/02/2018 50 -0.79 28
07/02/2018 50.4 2.23 110
06/02/2018 49.3 -4.27 95
05/02/2018 51.5 -0.39 17
04/02/2018 51.7 -1.71 9
01/02/2018 52.6 -0.75 159
31/01/2018 53 -3.46 38
30/01/2018 54.9 -0.54 35
29/01/2018 55.2 -0.54 88
28/01/2018 55.5 0.18 11
25/01/2018 55.4 -1.07 141
24/01/2018 56 7.69 300
23/01/2018 52 1.17 62
22/01/2018 51.4 -3.56 106
21/01/2018 53.3 1.91 122