נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1476
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 44.17
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 130
שווי שוק 53.64
הון רשום למסחר 3634361
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 34.51 הכנסות 0.57
נכסים שוטפים 29.4 רווח גולמי 0.14
נכסים בלתי שוטפים 5.11 רווח תפעולי -13.39
הון עצמי 15.74 רווח לפני מס -15.32
התחייבות שוטפות 7.12 רווח נקי -21.55
התחייבויות בלתי שוטפות 11.65 רווח למניה -3.34
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 1476 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לאו נגאי צ'אנג ז 18.87 10.12
מקוב ישראל 14.25 7.64
שנגווי דיליפ ז 14.08 7.55
אורן דן 9.42 5.05
הפניקס ק.גמל 9.38 5.03
נחום זילברברג סוזנה 0.04 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 1476 -2.77 62
18/10/2017 1518 -1.56 20
17/10/2017 1542 0 5
16/10/2017 1542 0.13 6
15/10/2017 1540 0 0
10/10/2017 1540 0.79 5
09/10/2017 1528 -0.78 44
08/10/2017 1540 0 0
03/10/2017 1540 -3.08 6
02/10/2017 1589 0 0
01/10/2017 1589 0.06 19
28/09/2017 1588 0.25 1
27/09/2017 1584 0.57 23
26/09/2017 1575 2.41 5
25/09/2017 1538 -1.66 35
24/09/2017 1564 0 0