נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5108
שער פתיחה 5108 0
שער ממוצע 5071.33 -0.72
מחזור יומי ממוצע (שנה) 402.54
מחזור ע.נ. 3209
מספר עסקאות 31
תנועה מינימלית 41
שווי שוק 749.72
הון רשום למסחר 14723520
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
5066 -0.82 5100 -0.16
5030 -1.53 5156 0.94
5020 -1.72 5200 1.8
5018 -1.76 5288 3.52
5005 -2.02 5350 4.74
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 94.16 תשואה על ההון העצמי 18.43
מכפיל הון 6.32 תשואה על הנכסים 17.35
מכפיל רווח נקי 34.32 יחס שוטף 2.52
מכפיל מכירות 49.57 שיעור רווח נקי 144.47
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 125.93 הכנסות 15.12
נכסים שוטפים 18.56 רווח גולמי 15.12
נכסים בלתי שוטפים 107.37 רווח תפעולי -2.77
הון עצמי 118.57 רווח לפני מס 37.45
התחייבות שוטפות 7.36 רווח נקי 21.85
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 2.53
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 5092 -0.31 0 0
17:24 5100 -0.16 381 19.43
15:23 5099 -0.18 288 14.69
15:21 5078 -0.59 250 12.69
15:20 5077 -0.61 96 4.87
15:17 5066 -0.82 89 4.51
15:17 5066 -0.82 400 20.26
15:05 5078 -0.59 50 2.54
15:04 5066 -0.82 99 5.02
14:25 5040 -1.33 109 5.49
14:25 5040 -1.33 364 18.35
13:22 5040 -1.33 58 2.92
13:22 5041 -1.31 81 4.08
13:18 5040 -1.33 59 2.97
13:18 5044 -1.25 116 5.85
12:30 5056 -1.02 61 3.08
12:17 5088 -0.39 50 2.54
11:34 5098 -0.2 50 2.55
11:30 5040 -1.33 98 4.94
11:30 5041 -1.31 102 5.14
11:30 5041 -1.31 98 4.94
11:05 5100 -0.16 50 2.55
11:04 5099 -0.18 5 0.25
11:04 5099 -0.18 75 3.82
11:03 5099 -0.18 50 2.55
11:03 5099 -0.18 89 4.54
11:03 5099 -0.18 41 2.09
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לידר 45.85 343.77
אלטשלר שחם ק.נא 7.03 52.67
הראל ק.גמל 6.93 51.93
אלטשלר שחם ק.גמ 2.89 21.65
אלטשולר שחם השק 1.36 10.18
אלטשולר גידור 0.87 6.55
הראל השקעות 0.7 5.22
הראל ת.סל 0.48 3.6
ילין ק.נאמ 0.3 2.26
חורי אליהו 0.03 0.24
הראל ק.נאמ 0.03 0.22
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 5092 -0.31 163
21/05/2017 5108 -0.18 64
18/05/2017 5117 -2.2 150
17/05/2017 5232 -1 307
16/05/2017 5285 0.08 442
15/05/2017 5281 0.34 256
14/05/2017 5263 1.25 565
11/05/2017 5198 0.85 285
10/05/2017 5154 0.66 490
09/05/2017 5120 0.65 430
08/05/2017 5087 0.73 117
07/05/2017 5050 1.51 1253
04/05/2017 4975 0.34 6503
03/05/2017 4958 1.14 357
30/04/2017 4902 1.22 315
27/04/2017 4843 1.49 1259
26/04/2017 4772 1.53 220
25/04/2017 4700 1.01 107
24/04/2017 4653 -0.7 217
23/04/2017 4686 -0.47 57