נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 728.2
שער פתיחה 728.2 0
שער ממוצע 724.46 -0.51
מחזור יומי ממוצע (שנה) 298.29
מחזור ע.נ. 8261
מספר עסקאות 14
תנועה מינימלית 280
שווי שוק 291.13
הון רשום למסחר 40299990
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
692.1 -4.96 715.9 -1.69
671.2 -7.83 716 -1.68
481.8 -33.84 717 -1.54
728.2 0
729 0.11
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 40.44 תשואה על ההון העצמי -26.52
מכפיל הון 1.35 תשואה על הנכסים -10.72
מכפיל רווח נקי -5.09 יחס שוטף 1.66
מכפיל מכירות 0.35 שיעור רווח נקי -6.86
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 533.39 הכנסות 833.46
נכסים שוטפים 401.75 רווח גולמי 479.16
נכסים בלתי שוטפים 131.64 רווח תפעולי -53.71
הון עצמי 215.69 רווח לפני מס -58.67
התחייבות שוטפות 241.43 רווח נקי -57.2
התחייבויות בלתי שוטפות 76.28 רווח למניה -1.34
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 722.4 -0.8 0 0
17:24 716 -1.68 2473 17.71
16:35 719.5 -1.19 324 2.33
16:35 720.3 -1.08 280 2.02
16:26 722.2 -0.82 608 4.39
16:26 722.2 -0.82 1410 10.18
16:26 722.3 -0.81 373 2.69
16:18 728.1 -0.01 3 0.02
16:18 728.1 -0.01 490 3.57
10:56 734 0.8 1300 9.54
10:56 734 0.8 1000 7.34
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל תעשיות 62.03 180.6
הראל ק.גמל 5.8 16.87
דש איפקס ק.גמל 5 14.57
מיטב דש ת.סל 0.52 1.5
דש איפקס ק.נאמ 0.37 1.07
הראל ק.נאמ 0.11 0.31
הראל ת.סל 0.1 0.28
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 722.4 -0.8 60
21/05/2017 728.2 1.28 66
18/05/2017 719 -0.51 15
17/05/2017 722.7 1.29 61
16/05/2017 713.5 -1.03 141
15/05/2017 720.9 0.1 44
14/05/2017 720.2 -0.73 104
11/05/2017 725.5 -0.27 64
10/05/2017 727.5 -0.14 73
09/05/2017 728.5 2.02 89
08/05/2017 714.1 -0.85 88
07/05/2017 720.2 0.73 86
04/05/2017 715 0.79 181
03/05/2017 709.4 0.62 131
30/04/2017 705 -1.07 128
27/04/2017 712.6 1.05 108
26/04/2017 705.2 -0.72 185
25/04/2017 710.3 -0.14 55
24/04/2017 711.3 -0.2 56