נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 515.6
שער פתיחה 515.6 0
שער ממוצע 514.58 -0.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 182
מחזור ע.נ. 901
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 400
שווי שוק 242.52
הון רשום למסחר 47119500
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
505.5 -1.96 514 -0.31
498.8 -3.26 516 0.08
492.6 -4.46 520 0.85
492.5 -4.48 526 2.02
490 -4.97 531.8 3.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 503.09 הכנסות 633.81
נכסים שוטפים 364.25 רווח גולמי 378.13
נכסים בלתי שוטפים 138.84 רווח תפעולי -3.92
הון עצמי 251.73 רווח לפני מס -7.67
התחייבות שוטפות 244.37 רווח נקי -7.31
התחייבויות בלתי שוטפות 6.98 רווח למניה -0.17
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 514.7 -0.17 0 0
16:24 514 -0.31 101 0.52
14:16 514 -0.31 400 2.06
12:32 515.6 0 400 2.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל תעשיות 53.06 128.68
כלל ביטוח-ק.גמל 12.23 29.67
דש איפקס ק.גמל 5.45 13.22
כלל החז ביטוח 1.91 4.63
מיטב דש ת.סל 0.52 1.27
דש איפקס ק.נאמ 0.4 0.97
כלל ביטוח-משתתפ 0.3 0.74
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/01/2018 514.7 -0.17 5
18/01/2018 515.6 -1.26 55
17/01/2018 522.2 -0.15 30
16/01/2018 523 0.08 46
15/01/2018 522.6 0.04 36
14/01/2018 522.4 1.57 84
11/01/2018 514.3 0 44
10/01/2018 514.3 0.16 16
09/01/2018 513.5 0.37 47
08/01/2018 511.6 -1.8 60
07/01/2018 521 0.48 72
04/01/2018 518.5 -0.29 324
03/01/2018 520 1.46 221
02/01/2018 512.5 0.14 168
01/01/2018 511.8 1.59 96
31/12/2017 503.8 2.42 316
28/12/2017 491.9 2.27 141
27/12/2017 481 -1.49 92
26/12/2017 488.3 2.54 167
25/12/2017 476.2 -2.16 55
24/12/2017 486.7 -1.04 44