נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 16.2
שער פתיחה 16.2 0
שער ממוצע 16.28 0.48
מחזור יומי ממוצע (שנה) 418.29
מחזור ע.נ. 846479
מספר עסקאות 45
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 23.67
הון רשום למסחר 146084334
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
16.2 0 16.3 0.62
16.1 -0.62 16.4 1.23
16 -1.23 16.5 1.85
15.9 -1.85 16.6 2.47
15.8 -2.47 16.7 3.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 61.96 תשואה על ההון העצמי -307.73
מכפיל הון 2.1 תשואה על הנכסים -190.66
מכפיל רווח נקי -0.68 יחס שוטף 2.69
מכפיל מכירות 11.21 שיעור רווח נקי -1640.55
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 18.16 הכנסות 2.11
נכסים שוטפים 13.79 רווח גולמי 1.43
נכסים בלתי שוטפים 4.38 רווח תפעולי -34.95
הון עצמי 11.25 רווח לפני מס -34.52
התחייבות שוטפות 5.13 רווח נקי -34.63
התחייבויות בלתי שוטפות 1.78 רווח למניה -1
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 16.2 0 110000 17.82
17:24 16.3 0.62 110000 17.93
17:13 16.1 -0.62 100000 16.1
16:55 16.2 0 10250 1.66
16:41 16.3 0.62 4128 0.67
16:38 16.3 0.62 25872 4.22
16:36 16.2 0 750 0.12
16:33 16.2 0 19000 3.08
16:33 16.2 0 74000 11.99
15:50 16.4 1.23 17344 2.84
15:50 16.4 1.23 20000 3.28
15:50 16.4 1.23 12656 2.08
14:13 16.4 1.23 17344 2.84
14:13 16.4 1.23 7656 1.26
12:58 16.4 1.23 11000 1.8
11:13 16.4 1.23 31344 5.14
11:13 16.4 1.23 15000 2.46
11:13 16.4 1.23 10000 1.64
11:13 16.4 1.23 15000 2.46
11:13 16.4 1.23 19565 3.21
11:09 16.4 1.23 435 0.07
11:09 16.4 1.23 1990 0.33
11:09 16.3 0.62 11000 1.79
11:09 16.3 0.62 6575 1.07
11:07 16.2 0 30675 4.97
11:05 16.3 0.62 36425 5.94
11:05 16.3 0.62 12000 1.96
11:05 16.3 0.62 25000 4.07
11:05 16.3 0.62 7600 1.24
11:05 16.2 0 11000 1.78
10:15 16 -1.23 88477 14.16
10:15 16 -1.23 2010 0.32
10:15 16.1 -0.62 11000 1.77
10:15 16.1 -0.62 49383 7.95
10:15 16.3 0.62 3000 0.49
10:15 16.3 0.62 9000 1.47
10:15 16.3 0.62 5000 0.81
10:15 16.2 0 3000 0.49
10:15 16.2 0 11000 1.78
10:15 16.2 0 1000 0.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אורבימד ישראל 4.35 1.03
סנווסט מנג' ז 3.55 0.84
מגדל משתתפות 1.82 0.43
מגדל קופ"ג 0.96 0.23
מגדל ק.נאמ 0.02 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 16.2 0 137
21/05/2017 16.2 2.53 110
18/05/2017 15.8 -0.63 253
17/05/2017 15.9 0 630
16/05/2017 15.9 -8.09 919
15/05/2017 17.3 9.49 3717
14/05/2017 15.8 -3.07 379
11/05/2017 16.3 0 397
10/05/2017 16.3 -7.91 1244
09/05/2017 17.7 -6.84 747
08/05/2017 19 0.53 421
07/05/2017 18.9 1.07 273
04/05/2017 18.7 1.08 1093
03/05/2017 18.5 -0.54 658
30/04/2017 18.6 -13.08 1506
27/04/2017 21.4 3.88 3809
26/04/2017 20.6 -5.5 318
25/04/2017 21.8 0 316
24/04/2017 21.8 8.46 526