נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 100.8
שער פתיחה 100.8 0
שער ממוצע 100.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13.72
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 14.57
הון רשום למסחר 14456917
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
94.5 -6.25 108.9 8.04
90.1 -10.62 110.3 9.42
114.9 13.99
118 17.06
119.9 18.95
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 46.98 תשואה על ההון העצמי -202.26
מכפיל הון 7.65 תשואה על הנכסים -95.02
מכפיל רווח נקי -3.78 יחס שוטף 10.65
מכפיל מכירות 151.8 שיעור רווח נקי -4015.63
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 4.06 הכנסות 0.1
נכסים שוטפים 3.66 רווח גולמי -0.13
נכסים בלתי שוטפים 0.39 רווח תפעולי -3.84
הון עצמי 1.91 רווח לפני מס -3.86
התחייבות שוטפות 0.34 רווח נקי -3.86
התחייבויות בלתי שוטפות 1.81 רווח למניה -0.27
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 100.8 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
הארטקוד ז 42.57 6.2
הרווי כהן 5.35 0.78
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 100.8 0 0
25/05/2017 100.8 0 0
24/05/2017 100.8 0 0
23/05/2017 100.8 0.6 15
22/05/2017 100.2 0.5 10
21/05/2017 99.7 0 0
18/05/2017 99.7 0 0
17/05/2017 99.7 -4.04 21
16/05/2017 103.9 0 0
15/05/2017 103.9 -2.44 4
14/05/2017 106.5 0 0
11/05/2017 106.5 0 0
10/05/2017 106.5 0 0
09/05/2017 106.5 -0.28 0
08/05/2017 106.8 -5.4 15
07/05/2017 112.9 3.67 33
04/05/2017 108.9 2.54 3
03/05/2017 106.2 -0.47 7
30/04/2017 106.7 0 0