נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3507
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 33.15
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 58
שווי שוק 219.28
הון רשום למסחר 6252507
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 588.33 הכנסות 182.06
נכסים שוטפים 478.95 רווח גולמי 30.85
נכסים בלתי שוטפים 109.38 רווח תפעולי 19.95
הון עצמי 283.69 רווח לפני מס 19.11
התחייבות שוטפות 303.75 רווח נקי 16.67
התחייבויות בלתי שוטפות 0.89 רווח למניה 2.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 3507 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ביטון יאיר 39.74 87.14
ביטון יוסף 39.63 86.9
יחזקאלי ניר 1.81 3.97
ביטון יורם 1.6 3.51
ב.יאיר השקעות 0.43 0.95
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 3507 0.37 10
18/10/2017 3494 0.69 39
17/10/2017 3470 1.11 2
16/10/2017 3432 0.26 2
15/10/2017 3423 0 0
10/10/2017 3423 0 0
09/10/2017 3423 0 0
08/10/2017 3423 0 2
03/10/2017 3423 -1.16 5
02/10/2017 3463 0.09 77
01/10/2017 3460 0.12 15
28/09/2017 3456 0 1
27/09/2017 3456 0.29 7
26/09/2017 3446 1.59 7
25/09/2017 3392 1.59 10
24/09/2017 3339 1.34 4