נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3100
שער פתיחה 3100 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 35.32
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 61
שווי שוק 193.83
הון רשום למסחר 6252507
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3038 -2 3173 2.35
3023 -2.48 3178 2.52
3009 -2.94 3193 3
3003 -3.13 3209 3.52
3000 -3.23 3224 4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 690.35 הכנסות 82.2
נכסים שוטפים 574.6 רווח גולמי 16.89
נכסים בלתי שוטפים 115.75 רווח תפעולי 12.07
הון עצמי 274.22 רווח לפני מס 11.68
התחייבות שוטפות 415.23 רווח נקי 10.27
התחייבויות בלתי שוטפות 0.9 רווח למניה 1.67
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ביטון יאיר 39.74 77.03
ביטון יוסף 39.63 76.81
יחזקאלי ניר 1.81 3.51
ביטון יורם 1.6 3.1
ב.יאיר השקעות 0.43 0.84
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/07/2017 3100 -0.42 4
19/07/2017 3113 0.42 27
18/07/2017 3100 -1.08 8
17/07/2017 3134 0 0
16/07/2017 3134 0 0
13/07/2017 3134 0 0
12/07/2017 3134 0.93 20
11/07/2017 3105 0 1
10/07/2017 3105 -1.27 10
09/07/2017 3145 -0.94 6
06/07/2017 3175 -1.49 8
05/07/2017 3223 0 1
04/07/2017 3223 -0.83 8
03/07/2017 3250 -0.85 4
02/07/2017 3278 -0.73 6
29/06/2017 3302 0.12 35
28/06/2017 3298 -3.26 17
27/06/2017 3409 0 1
26/06/2017 3409 1.46 6
25/06/2017 3360 -0.24 22