נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 24950
שער פתיחה
שער ממוצע 24915 -0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 4208.78
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 20
שווי שוק 3392.7
הון רשום למסחר 13636255
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
25950 4.01 24480 -1.88
24880 -0.28 24950 0
24850 -0.4 24990 0.16
24830 -0.48 25000 0.2
24820 -0.52 25020 0.28
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 8510.12 הכנסות 137.1
נכסים שוטפים 365.45 רווח גולמי 104.46
נכסים בלתי שוטפים 8144.67 רווח תפעולי 86.14
הון עצמי 3243.86 רווח לפני מס 81.23
התחייבות שוטפות 966.77 רווח נקי 54.77
התחייבויות בלתי שוטפות 4299.49 רווח למניה 4.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נפתלי יהודה 41.06 1392.04
נפתלי רוני 21.71 736.04
בר זאב תמר 3.21 108.81
יעקובי ישראל 0.08 2.82
גונן עזריאל 0.01 0.48
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 24950 1.09 1838
24/07/2017 24680 -0.52 4506
23/07/2017 24810 -0.24 1264
20/07/2017 24870 -0.52 9709
19/07/2017 25000 -0.08 6930
18/07/2017 25020 -0.28 3130
17/07/2017 25090 0.04 1624
16/07/2017 25080 0.32 1805
13/07/2017 25000 -0.12 3204
12/07/2017 25030 0.68 473
11/07/2017 24860 -0.72 1610
10/07/2017 25040 1.42 2776
09/07/2017 24690 0.78 816
06/07/2017 24500 -1.69 5420
05/07/2017 24920 -0.24 1314
04/07/2017 24980 1.38 2543
03/07/2017 24640 -1.16 3510
02/07/2017 24930 0.52 1592
29/06/2017 24800 -2.67 12650
28/06/2017 25480 0.08 1687
27/06/2017 25460 1.23 4006