נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 685
שער פתיחה
שער ממוצע 685 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.77
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 290
שווי שוק 57.68
הון רשום למסחר 8419877
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
671.3 -2 694.7 1.42
671 -2.04 695.2 1.49
670.8 -2.07 695.7 1.56
670.3 -2.15 705 2.92
664.5 -2.99 712.4 4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 71.22 הכנסות 7.34
נכסים שוטפים 66.31 רווח גולמי 3.85
נכסים בלתי שוטפים 4.92 רווח תפעולי 43.09
הון עצמי 68.85 רווח לפני מס 42.37
התחייבות שוטפות 2.24 רווח נקי 41.07
התחייבויות בלתי שוטפות 0.14 רווח למניה 5.19
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רם טרנספורט ז 24.55 14.16
טרוקמן יואש-נציג 15.7 9.06
נחאיסי אליהו 12.15 7.01
רפואה אביב 10.31 5.95
פלץ יוחנן 7.61 4.39
בנט פיטר ז 3.47 2
רפואה זאב 1.33 0.77
נווה מירי 0.05 0.03
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 685 0 0
24/07/2017 685 0 0
23/07/2017 685 0 0
20/07/2017 685 0 0
19/07/2017 685 0.44 2
18/07/2017 682 2.2 29
17/07/2017 667.3 0 0
16/07/2017 667.3 0 0
13/07/2017 667.3 -1.87 49
12/07/2017 680 -1.32 38
11/07/2017 689.1 0 0
10/07/2017 689.1 0 0
09/07/2017 689.1 0 0
06/07/2017 689.1 0 0
05/07/2017 689.1 0 0
04/07/2017 689.1 1.52 9
03/07/2017 678.8 -1.29 25
02/07/2017 687.7 -1.15 30
29/06/2017 695.7 0.65 13
28/06/2017 691.2 -2.22 20
27/06/2017 706.9 0 0