נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 20
שער פתיחה 20 0
שער ממוצע 20 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 19.87
מחזור ע.נ. 57100
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 4.94
הון רשום למסחר 24717276
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
16.3 -18.5 20 0
16.2 -19 20.1 0.5
15 -25 21 5
14 -30 22 10
22.1 10.5
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6.84 הכנסות 0.09
נכסים שוטפים 4.68 רווח גולמי -1.19
נכסים בלתי שוטפים 2.16 רווח תפעולי -3.21
הון עצמי 4.53 רווח לפני מס -3.19
התחייבות שוטפות 2.31 רווח נקי -3.19
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.19
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 20 0 56200 11.24
16:23 20 0 56200 11.24
10:15 20 0 900 0.18
10:14 20 0 900 0.18
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כליף יחזקאל 20.35 1.01
מור רן 10.84 0.54
ברק קפיטל 8.61 0.43
זרח חיפושי נפט 1.17 0.06
פרי עדי 0.2 0.01
כהן רענן 0.02 0
קרמין אברהם 0.02 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 20 0 11
22/06/2017 20 0.5 3
21/06/2017 19.9 8.74 2
20/06/2017 18.3 2.23 17
19/06/2017 17.9 0 12
18/06/2017 17.9 6.55 2
15/06/2017 16.8 3.7 7
14/06/2017 16.2 0 18
13/06/2017 16.2 -3.57 32
12/06/2017 16.8 -0.59 2
11/06/2017 16.9 0 0
08/06/2017 16.9 0 0
07/06/2017 16.9 0 3
06/06/2017 16.9 0 1
05/06/2017 16.9 0 0
04/06/2017 16.9 -5.06 11
01/06/2017 17.8 0 0
29/05/2017 17.8 0 0
28/05/2017 17.8 0 2