נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 17.8
שער פתיחה 17.8 0
שער ממוצע 17.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 25.19
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 11000
שווי שוק 4.4
הון רשום למסחר 24717276
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
17.1 -3.93
16 -10.11
15 -15.73
13 -26.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 66.21 תשואה על ההון העצמי -70.59
מכפיל הון תשואה על הנכסים -46.74
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 2.02
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי -3630.68
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 6.84 הכנסות 0.09
נכסים שוטפים 4.68 רווח גולמי -1.19
נכסים בלתי שוטפים 2.16 רווח תפעולי -3.21
הון עצמי 4.53 רווח לפני מס -3.19
התחייבות שוטפות 2.31 רווח נקי -3.19
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.19
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 17.8 0 300 0.05
10:14 17.8 0 300 0.05
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כליף יחזקאל 19.75 0.87
מור רן 10.84 0.48
ברק קפיטל 8.61 0.38
זרח חיפושי נפט 1.17 0.05
פרי עדי 0.2 0.01
כהן רענן 0.02 0
קרמין אברהם 0.02 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 17.8 0 0
24/05/2017 17.8 0 0
23/05/2017 17.8 0 7
22/05/2017 17.8 2.3 2
21/05/2017 17.4 0.58 0
18/05/2017 17.3 1.17 0
17/05/2017 17.1 -5 6
16/05/2017 18 0 0
15/05/2017 18 2.86 4
14/05/2017 17.5 -2.78 2
11/05/2017 18 -0.55 2
10/05/2017 18.1 -1.09 6
09/05/2017 18.3 1.1 2
08/05/2017 18.1 -1.09 19
07/05/2017 18.3 6.4 2
04/05/2017 17.2 -6.52 2
03/05/2017 18.4 0 0
30/04/2017 18.4 0 4
27/04/2017 18.4 1.1 2