נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 446.4
שער פתיחה
שער ממוצע 446.7 0.07
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1227.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 450
שווי שוק 1312.65
הון רשום למסחר 293853976
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
446.8 0.09 438.2 -1.84
446.4 0 446.7 0.07
446.1 -0.07 453 1.48
444 -0.54 459 2.82
442.3 -0.92 463.9 3.92
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1912.73 הכנסות 310.98
נכסים שוטפים 635.15 רווח גולמי 61.7
נכסים בלתי שוטפים 1277.59 רווח תפעולי 34.16
הון עצמי 432.82 רווח לפני מס 12.37
התחייבות שוטפות 314.93 רווח נקי 4.6
התחייבויות בלתי שוטפות 1164.98 רווח למניה 0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ה.פ.ה ב.ו ז 50.91 668.26
לאומי 15 196.95
מגדל משתתפות 5.19 68.19
מגדל קופ"ג 3.6 47.27
מגדל ק.נאמ 0.63 8.31
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 446.4 0.16 401
24/07/2017 445.7 -0.36 475
23/07/2017 447.3 -0.78 850
20/07/2017 450.8 0.36 224
19/07/2017 449.2 -1.38 705
18/07/2017 455.5 -1.3 1998
17/07/2017 461.5 -1.66 496
16/07/2017 469.3 1.58 257
13/07/2017 462 0.43 1467
12/07/2017 460 -0.45 3696
11/07/2017 462.1 -0.79 4615
10/07/2017 465.8 -0.21 489
09/07/2017 466.8 0.47 215
06/07/2017 464.6 0.17 1723
05/07/2017 463.8 0.3 488
04/07/2017 462.4 1.12 663
03/07/2017 457.3 0.57 309
02/07/2017 454.7 1.7 4489
29/06/2017 447.1 0.52 10476
28/06/2017 444.8 1.58 375
27/06/2017 437.9 0.02 185