נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 112.9
שער פתיחה 112.9 0
שער ממוצע 115.05 1.91
מחזור יומי ממוצע (שנה) 171.16
מחזור ע.נ. 41760
מספר עסקאות 19
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 60.41
הון רשום למסחר 52943467
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
114 0.97 116.5 3.19
111.5 -1.24 116.6 3.28
110 -2.57 117 3.63
108 -4.34 117.5 4.07
105.1 -6.91 118 4.52
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 73.14 תשואה על ההון העצמי -62.62
מכפיל הון 1.58 תשואה על הנכסים -45.8
מכפיל רווח נקי -2.53 יחס שוטף 2.26
מכפיל מכירות 8.22 שיעור רווח נקי -325.27
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 52.22 הכנסות 7.35
נכסים שוטפים 28.61 רווח גולמי 2.18
נכסים בלתי שוטפים 23.62 רווח תפעולי -22.63
הון עצמי 38.19 רווח לפני מס -23.92
התחייבות שוטפות 12.66 רווח נקי -23.92
התחייבויות בלתי שוטפות 1.37 רווח למניה -0.53
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 114.1 1.06 0 0
17:24 114 0.97 10115 11.53
13:40 115.4 2.21 2155 2.49
12:15 116 2.75 374 0.43
12:15 116 2.75 1456 1.69
11:57 115.5 2.3 1134 1.31
11:57 115.4 2.21 2738 3.16
11:57 115.4 2.21 3128 3.61
11:46 115.5 2.3 10 0.01
11:46 115.4 2.21 1800 2.08
09:45 112.9 0 18850 21.28
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילבסט ושות' ז 25.69 15.52
מיכאל אילן ניהו 9.89 5.97
דיוויד טרסט ז 8.55 5.16
דש איפקס ק.גמל 7.33 4.43
מיטב דש ת.סל 0.85 0.51
מילץ' דיוויד ז 0.8 0.48
נחמיאס אברהם 0.09 0.05
דגן יעקב 0.04 0.02
אלפרוביץ אסף 0.04 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 114.1 1.06 48
21/05/2017 112.9 0.27 28
18/05/2017 112.6 -3.18 85
17/05/2017 116.3 1.22 160
16/05/2017 114.9 -3.04 112
15/05/2017 118.5 0.08 50
14/05/2017 118.4 1.63 100
11/05/2017 116.5 -0.26 23
10/05/2017 116.8 0.52 40
09/05/2017 116.2 2.56 142
08/05/2017 113.3 2.35 26
07/05/2017 110.7 -1.07 45
04/05/2017 111.9 -0.62 147
03/05/2017 112.6 0.27 111
30/04/2017 112.3 1.17 88
27/04/2017 111 -1.07 204
26/04/2017 112.2 -2.86 150
25/04/2017 115.5 0.96 241
24/04/2017 114.4 0.26 13
23/04/2017 114.1 -0.17 12