נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 104.7
שער פתיחה
שער ממוצע 98.49 -5.94
מחזור יומי ממוצע (שנה) 154.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 51.36
הון רשום למסחר 52943467
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
115 9.84 68.1 -34.96
104.7 0 90 -14.04
102.2 -2.39 95 -9.26
101.5 -3.06 104.7 0
101.4 -3.15 107.2 2.39
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 52.22 הכנסות 7.35
נכסים שוטפים 28.61 רווח גולמי 2.18
נכסים בלתי שוטפים 23.62 רווח תפעולי -22.63
הון עצמי 38.19 רווח לפני מס -23.92
התחייבות שוטפות 12.66 רווח נקי -23.92
התחייבויות בלתי שוטפות 1.37 רווח למניה -0.53
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילבסט ושות' ז 25.69 12.24
מיכאל אילן ניהו 9.89 4.71
דיוויד טרסט ז 8.55 4.07
דש איפקס ק.גמל 7.33 3.49
מילץ' דיוויד ז 0.8 0.38
מיטב דש ת.סל 0.72 0.34
נחמיאס אברהם 0.09 0.04
דגן יעקב 0.04 0.02
אלפרוביץ אסף 0.04 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 104.7 1.45 123
24/07/2017 103.2 -5.15 465
23/07/2017 108.8 1.49 1142
20/07/2017 107.2 0 145
19/07/2017 107.2 -3.34 172
18/07/2017 110.9 0.45 142
17/07/2017 110.4 -0.18 88
16/07/2017 110.6 -1.16 12
13/07/2017 111.9 0.27 28
12/07/2017 111.6 0.27 29
11/07/2017 111.3 -0.71 91
10/07/2017 112.1 -0.8 26
09/07/2017 113 -0.79 97
06/07/2017 113.9 0.09 58
05/07/2017 113.8 -0.18 18
04/07/2017 114 -0.78 21
03/07/2017 114.9 2.04 122
02/07/2017 112.6 0.09 8
29/06/2017 112.5 0.45 12
28/06/2017 112 -1.67 126
27/06/2017 113.9 0.8 12