נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 187.4
שער פתיחה 187.4 0
שער ממוצע 186.07 -0.71
מחזור יומי ממוצע (שנה) 194.51
מחזור ע.נ. 40839
מספר עסקאות 30
תנועה מינימלית 1000
שווי שוק 95.55
הון רשום למסחר 51452271
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
185.2 -1.17 185.7 -0.91
185.1 -1.23 185.9 -0.8
185 -1.28 186.3 -0.59
184.1 -1.76 187 -0.21
182 -2.88 187.4 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 96.78 תשואה על ההון העצמי 10.2
מכפיל הון 0.75 תשואה על הנכסים 9.87
מכפיל רווח נקי 7.31 יחס שוטף 28.12
מכפיל מכירות 6.06 שיעור רווח נקי 82.9
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 132.47 הכנסות 15.78
נכסים שוטפים 119.77 רווח גולמי 14.57
נכסים בלתי שוטפים 12.7 רווח תפעולי 12.84
הון עצמי 128.21 רווח לפני מס 13.77
התחייבות שוטפות 4.26 רווח נקי 13.08
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.25
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 185.7 -0.91 0 0
17:24 185.2 -1.17 3510 6.5
17:13 185.7 -0.91 1000 1.86
16:58 185.6 -0.96 2798 5.19
16:55 185.5 -1.01 1611 2.99
15:40 186.6 -0.43 1000 1.87
15:40 186.6 -0.43 1121 2.09
15:39 186.3 -0.59 2020 3.76
15:39 186.3 -0.59 2156 4.02
15:09 185.4 -1.07 1920 3.56
15:09 185.5 -1.01 1080 2
13:33 185.4 -1.07 2429 4.5
13:33 185.4 -1.07 1000 1.85
12:39 185.6 -0.96 1240 2.3
12:39 185.6 -0.96 1300 2.41
12:39 185.7 -0.91 1803 3.35
12:27 186.6 -0.43 581 1.08
12:27 186.6 -0.43 1919 3.58
11:55 185.4 -1.07 915 1.7
11:55 185.6 -0.96 1560 2.9
11:55 185.6 -0.96 1300 2.41
11:40 185.9 -0.8 2076 3.86
11:40 187.4 0 143 0.27
11:40 187.3 -0.05 2428 4.55
11:40 187.3 -0.05 1587 2.97
11:40 187.1 -0.16 1342 2.51
11:40 187.1 -0.16 1000 1.87
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנפק ניהול 20.02 19.13
אלפא אל.טי.איי 12.7 12.13
דש איפקס ק.גמל 9.21 8.8
אלבוים מרדכי-נציג 6.99 6.68
ליוורמור ז 3.77 3.61
דש איפקס ק.נאמ 1.47 1.4
מיטב דש ת.סל 0.69 0.66
פאר צפוני שנית 0.58 0.56
מיטב דש נ.תיקים 0.09 0.09
רוזן גיל 0.02 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 185.7 -0.91 76
24/05/2017 187.4 -2.29 132
23/05/2017 191.8 0.74 66
22/05/2017 190.4 0.32 81
21/05/2017 189.8 2.32 54
18/05/2017 185.5 -0.16 40
17/05/2017 185.8 -0.38 69
16/05/2017 186.5 -1.37 65
15/05/2017 189.1 -1.05 55
14/05/2017 191.1 -0.26 74
11/05/2017 191.6 -1.08 95
10/05/2017 193.7 -0.67 59
09/05/2017 195 -0.41 75
08/05/2017 195.8 -0.05 66
07/05/2017 195.9 0.05 35
04/05/2017 195.8 0.51 142
03/05/2017 194.8 0.52 17
30/04/2017 193.8 0.52 33
27/04/2017 192.8 0.21 21