נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1408
שער פתיחה 1408 0
שער ממוצע 1424.6 1.18
מחזור יומי ממוצע (שנה) 79.4
מחזור ע.נ. 3073
מספר עסקאות 11
תנועה מינימלית 140
שווי שוק 183.32
הון רשום למסחר 12864506
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1388 -1.42 1436 1.99
1318 -6.39 1438 2.13
90 -93.61 1440 2.27
1450 2.98
1457 3.48
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 19.14 תשואה על ההון העצמי 23.06
מכפיל הון 1.65 תשואה על הנכסים 4.42
מכפיל רווח נקי 7.17 יחס שוטף 1.16
מכפיל מכירות 1.02 שיעור רווח נקי 14.27
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 578.87 הכנסות 179.14
נכסים שוטפים 415.05 רווח גולמי 29.32
נכסים בלתי שוטפים 163.82 רווח תפעולי 40.59
הון עצמי 110.82 רווח לפני מס 28.85
התחייבות שוטפות 358.83 רווח נקי 25.56
התחייבויות בלתי שוטפות 109.22 רווח למניה 2
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1425 1.21 0 0
17:24 1439 2.2 211 3.04
13:40 1439 2.2 514 7.4
13:40 1428 1.42 49 0.7
13:39 1428 1.42 351 5.01
13:39 1419 0.78 782 11.1
13:33 1419 0.78 36 0.51
13:33 1415 0.5 564 7.98
13:06 1415 0.5 426 6.03
09:45 1419 0.78 140 1.99
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 76.37 139.99
מור חנן 0.42 0.76
יעקובי ישראל 0.13 0.23
כרמלי טל 0.1 0.19
מאור אבי 0.04 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 1425 1.21 44
21/05/2017 1408 -0.28 11
18/05/2017 1412 -0.42 49
17/05/2017 1418 0.35 142
16/05/2017 1413 -2.01 72
15/05/2017 1442 0.91 12
14/05/2017 1429 -1.58 91
11/05/2017 1452 -0.21 7
10/05/2017 1455 -0.14 81
09/05/2017 1457 1.04 7
08/05/2017 1442 0.84 235
07/05/2017 1430 -0.56 191
04/05/2017 1438 0.42 91
03/05/2017 1432 2.29 58
30/04/2017 1400 1.74 112
27/04/2017 1376 0 303
26/04/2017 1376 -1.71 100
25/04/2017 1400 -1.62 4
24/04/2017 1423 -0.97 158