נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2917
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 207.51
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 82
שווי שוק 380.68
הון רשום למסחר 13050490
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2801 -3.98
2800 -4.01
2788 -4.42
2780 -4.7
2777 -4.8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 333.25 הכנסות 142.41
נכסים שוטפים 217.75 רווח גולמי 13.99
נכסים בלתי שוטפים 115.5 רווח תפעולי 6.26
הון עצמי 129.64 רווח לפני מס 6.4
התחייבות שוטפות 179.25 רווח נקי 6.36
התחייבויות בלתי שוטפות 24.36 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
למדן חן 61.34 233.53
מגדל משתתפות 6.88 26.19
כלל ביטוח-ק.גמל 6.2 23.59
ילין ק.נאמ 6.02 22.94
כלל ביטוח-משתתפ 4.15 15.79
מגדל קופ"ג 3.64 13.86
מגדל ק.נאמ 0.28 1.06
ילין ק.גמל 0.14 0.54
אפסילון ק.נאמ 0.05 0.21
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 2917 -0.55 350
24/07/2017 2933 -0.2 1897
23/07/2017 2939 1.77 456
20/07/2017 2888 0.56 540
19/07/2017 2872 0.84 126
18/07/2017 2848 2.08 374
17/07/2017 2790 0.4 150
16/07/2017 2779 2.13 230
13/07/2017 2721 3.38 302
12/07/2017 2632 1.82 253
11/07/2017 2585 -0.46 50
10/07/2017 2597 0.78 169
09/07/2017 2577 6.71 391
06/07/2017 2415 -0.98 635
05/07/2017 2439 -1.05 279
04/07/2017 2465 4.63 570
03/07/2017 2356 -1.55 204
02/07/2017 2393 -2.29 261
29/06/2017 2449 -5.59 896
28/06/2017 2594 -6.66 577
27/06/2017 2779 -3.24 168