נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3086
שער פתיחה 3086 0
שער ממוצע 2866.26 -7.12
מחזור יומי ממוצע (שנה) 169.94
מחזור ע.נ. 8977
מספר עסקאות 36
תנועה מינימלית 69
שווי שוק 370.11
הון רשום למסחר 13050490
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
2826 -8.43 2857 -7.42
2825 -8.46 2870 -7
2800 -9.27 2915 -5.54
2723 -11.76 2969 -3.79
2655 -13.97 2970 -3.76
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 40.72 תשואה על ההון העצמי 16.76
מכפיל הון 2.84 תשואה על הנכסים 6.83
מכפיל רווח נקי 16.92 יחס שוטף 1.26
מכפיל מכירות 0.66 שיעור רווח נקי 3.92
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 320.51 הכנסות 558.71
נכסים שוטפים 204.39 רווח גולמי 61.56
נכסים בלתי שוטפים 116.13 רווח תפעולי 28.8
הון עצמי 130.53 רווח לפני מס 28.7
התחייבות שוטפות 162.75 רווח נקי 21.88
התחייבויות בלתי שוטפות 27.24 רווח למניה 1.69
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 2857 -7.42 1454 41.54
16:23 2836 -8.1 0 0
16:13 2815 -8.78 150 4.22
16:13 2821 -8.59 157 4.43
16:13 2822 -8.55 200 5.64
16:10 2842 -7.91 150 4.26
16:10 2830 -8.3 200 5.66
16:10 2840 -7.97 500 14.2
16:10 2841 -7.94 161 4.57
16:08 2865 -7.16 142 4.07
16:08 2864 -7.19 158 4.53
16:06 2812 -8.88 1493 41.98
16:06 2812 -8.88 91 2.56
16:06 2845 -7.81 246 7
16:06 2846 -7.78 180 5.12
16:06 2847 -7.74 71 2.02
16:06 2848 -7.71 89 2.53
15:49 2869 -7.03 69 1.98
15:40 2919 -5.41 196 5.72
15:39 2809 -8.98 328 9.21
15:39 2809 -8.98 88 2.47
15:39 2830 -8.3 230 6.51
15:39 2840 -7.97 1000 28.4
15:39 2900 -6.03 324 9.4
15:39 2931 -5.02 120 3.52
15:39 2942 -4.67 500 14.71
15:39 2955 -4.24 129 3.81
15:39 2955 -4.24 150 4.43
15:39 2960 -4.08 191 5.65
15:39 2961 -4.05 132 3.91
14:43 2931 -5.02 78 2.29
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
למדן חן 61.34 227.04
מגדל משתתפות 6.88 25.46
כלל ביטוח-ק.גמל 6.2 22.96
ילין ק.נאמ 5.98 22.13
כלל ביטוח-משתתפ 4.15 15.35
מגדל קופ"ג 0.32 1.18
אפסילון ק.נאמ 0.05 0.2
ילין ק.גמל 0.05 0.18
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 2836 -8.1 256
25/05/2017 3086 6.05 611
24/05/2017 2910 0.38 136
23/05/2017 2899 1.43 34
22/05/2017 2858 0.7 38
21/05/2017 2838 -1.36 113
18/05/2017 2877 1.05 115
17/05/2017 2847 -1.79 321
16/05/2017 2899 0.87 33
15/05/2017 2874 1.27 181
14/05/2017 2838 -5.4 652
11/05/2017 3000 0 24
10/05/2017 3000 0.5 21
09/05/2017 2985 0.95 212
08/05/2017 2957 0.51 59
07/05/2017 2942 1.45 95
04/05/2017 2900 1.19 526
03/05/2017 2866 -0.45 159
30/04/2017 2879 2.46 71