נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 375.8
שער פתיחה
שער ממוצע 375.8 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 552.64
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 540
שווי שוק 587.94
הון רשום למסחר 156450694
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
373 -0.75 375 -0.21
371 -1.28 376.1 0.08
370.5 -1.41 383 1.92
370.3 -1.46 389 3.51
366.5 -2.47 390 3.78
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1046.7 הכנסות 9.36
נכסים שוטפים 153.04 רווח גולמי -1.61
נכסים בלתי שוטפים 893.67 רווח תפעולי -32.48
הון עצמי 711.24 רווח לפני מס -46.45
התחייבות שוטפות 61.82 רווח נקי -18.06
התחייבויות בלתי שוטפות 273.65 רווח למניה -0.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל תעשיות 48.61 285.8
טבע 15.93 93.67
ילין ק.נאמ 7.21 42.36
דש איפקס ק.גמל 4.46 26.24
ילין ק.גמל 3.18 18.68
מיטב דש ת.סל 0.85 4.99
גונן עפר 0.21 1.23
דש איפקס ק.נאמ 0.02 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/07/2017 375.8 0.11 365
24/07/2017 375.4 -1.42 1237
23/07/2017 380.8 -0.29 335
20/07/2017 381.9 1.95 1046
19/07/2017 374.6 -1.24 202
18/07/2017 379.3 -1.48 263
17/07/2017 385 -2.41 410
16/07/2017 394.5 1.13 273
13/07/2017 390.1 -0.59 397
12/07/2017 392.4 1.9 1346
11/07/2017 385.1 2.01 840
10/07/2017 377.5 2.05 959
09/07/2017 369.9 4.4 465
06/07/2017 354.3 -1.17 541
05/07/2017 358.5 -1.27 372
04/07/2017 363.1 1.28 214
03/07/2017 358.5 -0.19 544
02/07/2017 359.2 -3.49 458
29/06/2017 372.2 -0.56 348
28/06/2017 374.3 -2.65 401
27/06/2017 384.5 -1.16 323