נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 344.7
שער פתיחה 344.5 -0.06
שער ממוצע 343.17 -0.44
מחזור יומי ממוצע (שנה) 560.96
מחזור ע.נ. 3277
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 530
שווי שוק 535.53
הון רשום למסחר 156450694
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
341.3 -0.99 341.4 -0.96
341 -1.07 344.2 -0.15
336 -2.52 344.3 -0.12
333.1 -3.37 345 0.09
333 -3.39 346 0.38
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1046.7 הכנסות 9.36
נכסים שוטפים 153.04 רווח גולמי -1.61
נכסים בלתי שוטפים 893.67 רווח תפעולי -32.48
הון עצמי 711.24 רווח לפני מס -46.45
התחייבות שוטפות 61.82 רווח נקי -18.06
התחייבויות בלתי שוטפות 273.65 רווח למניה -0.13
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 342.3 -0.7 0 0
16:24 341.3 -0.99 1623 5.54
15:34 343.1 -0.46 530 1.82
12:49 343.1 -0.46 583 2
10:15 343.4 -0.38 517 1.78
10:15 344.5 -0.06 23 0.08
09:45 344.5 -0.06 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל תעשיות 48.61 260.32
טבע 15.93 85.32
ילין ק.נאמ 7.21 38.59
דש איפקס ק.גמל 4.46 23.9
ילין ק.גמל 3.18 17.02
מיטב דש ת.סל 0.85 4.55
גונן עפר 0.21 1.12
דש איפקס ק.נאמ 0.02 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/08/2017 342.3 -0.7 11
17/08/2017 344.7 -0.32 129
16/08/2017 345.8 -1.68 185
15/08/2017 351.7 1.21 170
14/08/2017 347.5 3.21 134
13/08/2017 336.7 0.96 285
10/08/2017 333.5 -2 477
09/08/2017 340.3 -4.25 731
08/08/2017 355.4 -2.47 463
07/08/2017 364.4 -3.03 227
06/08/2017 375.8 -1.05 477
03/08/2017 379.8 -0.84 2210
02/08/2017 383 0.87 524
31/07/2017 379.7 1.85 212
30/07/2017 372.8 -1.35 184
27/07/2017 377.9 0.08 160
26/07/2017 377.6 0.48 405
25/07/2017 375.8 0.11 365
24/07/2017 375.4 -1.42 1237
23/07/2017 380.8 -0.29 335