נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 146.9
שער פתיחה 146.9 0
שער ממוצע 146.9 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.24
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1300
שווי שוק 20.52
הון רשום למסחר 13968046
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
70 -52.35 145.7 -0.82
145.9 -0.68
146 -0.61
146.7 -0.14
147 0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 43.66 תשואה על ההון העצמי -39.72
מכפיל הון 1.59 תשואה על הנכסים -17.34
מכפיל רווח נקי -4 יחס שוטף 1.7
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 29.59 הכנסות 0
נכסים שוטפים 28.28 רווח גולמי -3.62
נכסים בלתי שוטפים 1.31 רווח תפעולי -4.69
הון עצמי 12.92 רווח לפני מס -5.2
התחייבות שוטפות 16.67 רווח נקי -5.13
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.37
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 146.9 0
10:14 146.9 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמרי רואי 45 9.23
גבריאלי משה 11.99 2.46
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 146.9 0 0
21/05/2017 146.9 0 0
18/05/2017 146.9 0 0
17/05/2017 146.9 0 0
16/05/2017 146.9 0 0
15/05/2017 146.9 0 0
14/05/2017 146.9 0 0
11/05/2017 146.9 0 0
10/05/2017 146.9 0 0
09/05/2017 146.9 0 0
08/05/2017 146.9 -2 18
07/05/2017 149.9 0 0
04/05/2017 149.9 0 0
03/05/2017 149.9 0 0
30/04/2017 149.9 0 0
27/04/2017 149.9 0 0
26/04/2017 149.9 0 0
25/04/2017 149.9 0 0
24/04/2017 149.9 0 0
23/04/2017 149.9 0 0