נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 51.1
שער פתיחה 51.1 0
שער ממוצע 53.57 4.83
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.6
מחזור ע.נ. 158560
מספר עסקאות 16
תנועה מינימלית 4400
שווי שוק 139.64
הון רשום למסחר 267004830
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
52.1 1.96 55 7.63
52 1.76 57.1 11.74
51.4 0.59 59.9 17.22
46 -9.98 60 17.42
45.5 -10.96 66 29.16
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 24.3 תשואה על ההון העצמי 9.13
מכפיל הון 0.84 תשואה על הנכסים 2.22
מכפיל רווח נקי 9.23 יחס שוטף 1.27
מכפיל מכירות 0.35 שיעור רווח נקי 3.81
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 682.34 הכנסות 397.63
נכסים שוטפים 475.92 רווח גולמי 69.06
נכסים בלתי שוטפים 206.42 רווח תפעולי 15.15
הון עצמי 165.82 רווח לפני מס 31.64
התחייבות שוטפות 373.51 רווח נקי 15.13
התחייבויות בלתי שוטפות 143.01 רווח למניה 0.06
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 52.3 2.35 0 0
17:24 55 7.63 590 0.32
17:13 55 7.63 7600 4.18
15:31 55 7.63 4400 2.42
15:18 55 7.63 3600 1.98
14:54 55 7.63 4400 2.42
14:43 53.7 5.09 4400 2.36
12:33 57 11.55 1089 0.62
12:10 55.5 8.61 4400 2.44
12:10 54.1 5.87 5600 3.03
11:31 51.4 0.59 3081 1.58
11:22 51.4 0.59 100000 51.4
11:00 51.4 0.59 4400 2.26
11:00 51.5 0.78 10000 5.15
11:00 51.9 1.57 600 0.31
10:18 51.9 1.57 4400 2.28
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ויולה פיאיג'יפי 58.78 82.09
אינסבורי ז 10.47 14.62
גאון השקעות 8.24 11.51
דוד אורי 6.55 9.15
גאון משה 5.96 8.32
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 52.3 2.35 83
21/05/2017 51.1 0 0
18/05/2017 51.1 0 0
17/05/2017 51.1 0 0
16/05/2017 51.1 -10.35 32
15/05/2017 57 9.83 24
14/05/2017 51.9 0 0
11/05/2017 51.9 4.85 4
10/05/2017 49.5 0 0
09/05/2017 49.5 2.48 3
08/05/2017 48.3 1.47 3
07/05/2017 47.6 1.93 2
04/05/2017 46.7 0 0
03/05/2017 46.7 1.97 2
30/04/2017 45.8 1.1 2
27/04/2017 45.3 -2.37 17
26/04/2017 46.4 -1.07 1
25/04/2017 46.9 -4.09 2
24/04/2017 48.9 0 0