נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 397.4
שער פתיחה 397.4 0
שער ממוצע 397.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 5.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 480
שווי שוק 56.38
הון רשום למסחר 14186753
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
391.5 -1.48 405.1 1.94
388 -2.37 405.6 2.06
385.5 -2.99 407.3 2.49
383.5 -3.5 411 3.42
380 -4.38 413.3 4
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 27.36 תשואה על ההון העצמי -5.36
מכפיל הון 0.67 תשואה על הנכסים -1.47
מכפיל רווח נקי -12.58 יחס שוטף 1.69
מכפיל מכירות 0.12 שיעור רווח נקי -0.99
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 305.68 הכנסות 452.27
נכסים שוטפים 292.12 רווח גולמי 20.92
נכסים בלתי שוטפים 13.56 רווח תפעולי 3.38
הון עצמי 83.64 רווח לפני מס -2.75
התחייבות שוטפות 173.27 רווח נקי -4.48
התחייבויות בלתי שוטפות 48.76 רווח למניה -0.33
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 397.4 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חממה אליהו 37.65 21.23
חממה מאיר 32.46 18.3
חממה יוסף 7.32 4.13
אקסלנס ק.גמל 7.13 4.02
פסגות ק.נאמ 5.29 2.98
עמית צביקה 0.07 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 397.4 0 0
24/05/2017 397.4 -1.85 18
23/05/2017 404.9 0 0
22/05/2017 404.9 0 0
21/05/2017 404.9 0 0
18/05/2017 404.9 0 0
17/05/2017 404.9 0 0
16/05/2017 404.9 0 0
15/05/2017 404.9 0 0
14/05/2017 404.9 0 0
11/05/2017 404.9 0.97 2
10/05/2017 401 0 0
09/05/2017 401 -2.95 17
08/05/2017 413.2 0 0
07/05/2017 413.2 0 0
04/05/2017 413.2 0 0
03/05/2017 413.2 0 0
30/04/2017 413.2 -1.27 6
27/04/2017 418.5 0 0