נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1040
שער פתיחה 1040 0
שער ממוצע 1046.71 0.65
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43.69
מחזור ע.נ. 16340
מספר עסקאות 13
תנועה מינימלית 210
שווי שוק 99.51
הון רשום למסחר 9388070
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1047 0.67 1065 2.4
1046 0.58 1067 2.6
1045 0.48 1069 2.79
1040 0 1070 2.88
1020 -1.92 1072 3.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 34.09 תשואה על ההון העצמי 9.03
מכפיל הון 1.12 תשואה על הנכסים 3.08
מכפיל רווח נקי 12.43 יחס שוטף 1.2
מכפיל מכירות 0.16 שיעור רווח נקי 1.27
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 259.96 הכנסות 629.5
נכסים שוטפים 189.42 רווח גולמי 55.68
נכסים בלתי שוטפים 70.54 רווח תפעולי 12.16
הון עצמי 88.63 רווח לפני מס 10.89
התחייבות שוטפות 157.97 רווח נקי 8
התחייבויות בלתי שוטפות 13.35 רווח למניה 0.85
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1060 1.92 0 0
15:35 1060 1.92 1000 10.6
15:34 1060 1.92 2000 21.2
15:31 1060 1.92 4000 42.4
15:31 1060 1.92 4000 42.4
14:44 1054 1.35 280 2.95
14:41 1054 1.35 500 5.27
11:08 1040 0 1660 17.26
10:57 1020 -1.92 700 7.14
10:38 1020 -1.92 1000 10.2
10:38 1040 0 13 0.14
10:36 1043 0.29 300 3.13
10:34 1043 0.29 400 4.17
10:24 1040 0 487 5.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בנבנישתי רינה 36.15 35.97
בנבנישתי אורית 22.37 22.26
בנבנישתי דורון 13.58 13.52
בנבנישתי אלברט 7.99 7.95
פסגות ק.נאמ 7.17 7.13
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/05/2017 1060 1.92 172
24/05/2017 1040 0.39 41
23/05/2017 1036 2.57 2
22/05/2017 1010 0.4 60
21/05/2017 1006 0 49
18/05/2017 1006 0 0
17/05/2017 1006 -0.4 11
16/05/2017 1010 2.84 1131
15/05/2017 982.1 3.38 1757
14/05/2017 950 0 864
11/05/2017 950 1.16 589
10/05/2017 939.1 0 0
09/05/2017 939.1 -1.16 245
08/05/2017 950.1 -2.45 95
07/05/2017 974 1.97 3
04/05/2017 955.2 0.86 30
03/05/2017 947.1 -0.19 13
30/04/2017 948.9 3.35 10
27/04/2017 918.1 0 0