נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1041
שער פתיחה 1041 0
שער ממוצע 1041 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 46.53
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 97.73
הון רשום למסחר 9388070
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
999.2 -4.02 1071 2.88
995 -4.42 1072 2.98
960 -7.78 1089 4.61
944 -9.32 1200 15.27
9 -99.14
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 274.02 הכנסות 169.04
נכסים שוטפים 202.97 רווח גולמי 13.68
נכסים בלתי שוטפים 71.05 רווח תפעולי 3.18
הון עצמי 91.31 רווח לפני מס 3.22
התחייבות שוטפות 171.43 רווח נקי 2.53
התחייבויות בלתי שוטפות 11.28 רווח למניה 0.27
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:23 1041 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בנבנישתי רינה 36.15 35.33
בנבנישתי אורית 22.37 21.86
בנבנישתי דורון 13.58 13.27
בנבנישתי אלברט 7.99 7.81
פסגות ק.נאמ 7.17 7
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
25/06/2017 1041 0 0
22/06/2017 1041 0.1 41
21/06/2017 1040 -2.35 60
20/06/2017 1065 0 0
19/06/2017 1065 2.7 69
18/06/2017 1037 0.39 48
15/06/2017 1033 -4.35 104
14/06/2017 1080 2.86 46
13/06/2017 1050 -1.69 21
12/06/2017 1068 -2.64 22
11/06/2017 1097 -1.26 11
08/06/2017 1111 2.87 32
07/06/2017 1134 1.7 13
06/06/2017 1115 0.18 75
05/06/2017 1113 0 13
04/06/2017 1113 0 18
01/06/2017 1113 2.58 38
29/05/2017 1085 2.36 105
28/05/2017 1060 0 37