נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6347
שער פתיחה 6347 0
שער ממוצע 6355.76 0.14
מחזור יומי ממוצע (שנה) 148.42
מחזור ע.נ. 5963
מספר עסקאות 21
תנועה מינימלית 35
שווי שוק 1326.45
הון רשום למסחר 20875754
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
6222 -1.97 6499 2.39
6220 -2 6500 2.41
6211 -2.14 6600 3.99
6205 -2.24 6652 4.81
6200 -2.32 6899 8.7
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 72.46 תשואה על ההון העצמי 10.53
מכפיל הון 1.69 תשואה על הנכסים 7.63
מכפיל רווח נקי 16.07 יחס שוטף 3.16
מכפיל מכירות 0.58 שיעור רווח נקי 3.59
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1082.26 הכנסות 2301.7
נכסים שוטפים 908.16 רווח גולמי 315.28
נכסים בלתי שוטפים 174.09 רווח תפעולי 117.14
הון עצמי 784.21 רווח לפני מס 120.9
התחייבות שוטפות 287.65 רווח נקי 82.56
התחייבויות בלתי שוטפות 10.39 רווח למניה 4.17
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 6500 2.41 37 2.4
16:23 6354 0.11 0 0
14:52 6500 2.41 35 2.28
14:34 6340 -0.11 200 12.68
13:38 6340 -0.11 81 5.14
13:38 6340 -0.11 500 31.7
13:38 6339 -0.13 2 0.13
13:31 6339 -0.13 64 4.06
13:31 6339 -0.13 31 1.97
12:59 6339 -0.13 35 2.22
12:01 6340 -0.11 134 8.5
12:01 6340 -0.11 2983 189.12
12:01 6347 0 17 1.08
12:01 6347 0 183 11.62
12:01 6340 -0.11 500 31.7
12:01 6339 -0.13 594 37.65
12:01 6338 -0.14 236 14.96
12:01 6338 -0.14 43 2.73
12:01 6337 -0.16 65 4.12
12:01 6336 -0.17 50 3.17
11:23 6339 -0.13 173 10.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נטו 79.45 1053.84
ילין ק.נאמ 4.08 54.12
ילין ק.גמל 3.65 48.38
ילין לפידות 0.12 1.63
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/05/2017 6354 0.11 378
25/05/2017 6347 -2.68 414
24/05/2017 6522 1.46 158
23/05/2017 6428 2.88 318
22/05/2017 6248 3.75 114
21/05/2017 6022 2.07 86
18/05/2017 5900 -2.83 219
17/05/2017 6072 -0.9 37
16/05/2017 6127 0.41 196
15/05/2017 6102 2.49 138
14/05/2017 5954 2.87 32
11/05/2017 5788 1.53 34
10/05/2017 5701 -0.14 64
09/05/2017 6188 3.24 187
08/05/2017 5994 -0.56 130
07/05/2017 6028 0 344
04/05/2017 6028 0.1 338
03/05/2017 6022 0.48 578
30/04/2017 5993 1.23 397