נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 5181
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 140.57
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 41
שווי שוק 1081.57
הון רשום למסחר 20875754
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1064.44 הכנסות 1095.81
נכסים שוטפים 874.7 רווח גולמי 155.84
נכסים בלתי שוטפים 189.75 רווח תפעולי 54.58
הון עצמי 735.66 רווח לפני מס 55.94
התחייבות שוטפות 312.23 רווח נקי 33.72
התחייבויות בלתי שוטפות 16.55 רווח למניה 1.7
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:10 5181 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
נטו 79.45 859.29
ילין ק.נאמ 4.44 48.05
ילין ק.גמל 3.65 39.45
ילין לפידות 0.12 1.33
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/10/2017 5181 0.58 23
18/10/2017 5151 0.06 143
17/10/2017 5148 0.04 96
16/10/2017 5146 0.78 48
15/10/2017 5106 2.08 8
10/10/2017 5002 -2.25 133
09/10/2017 5117 -1.25 5
08/10/2017 5182 -0.84 9
03/10/2017 5226 0 74
02/10/2017 5226 5.32 58
01/10/2017 4962 2.16 70
28/09/2017 4857 1.19 18
27/09/2017 4800 0.88 26
26/09/2017 4758 1.39 11
25/09/2017 4693 1.67 41
24/09/2017 4616 0.57 9